New Page 2

Na podlagi 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je Občinski svet občine Vojnik na 16. seji dne 22. 12. 2004 sprejel

SKLEP

o vrednosti točke za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen

Vrednost točke znaša 0,060 SIT in velja od 1. 1. 2005. dalje.

2. člen

Ta sklep veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 350-04-1077/2004-15

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 23. decembra 2004.

Benedikt Podergajs l. r.