New Page 2

Številka:

410-21/2015

Občina:

Občina Cerkvenjak

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Cerkvenjak

Predlagatelj:

Župan Občine Cerkvenjak

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US in 40/12 - ZUJF), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 14. člen Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovesnkih občin, št. 3/2011)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Cerkvenjak

Datum:

16.12.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

9. redna seja Občinskega sveta Občine Cerkvenjak

Besedilo:

gradivo