New Page 2

Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 7. 10. 2013 sprejel

O D L O K

o kategorizaciji občinskih javnih cest  v Občini Moravske Toplice

1. člen

Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske javne ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

– na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju Moravske Toplice.

3. člen

Lokalne ceste so:

– ceste med naselji v Občini Moravske Toplice in ceste med naselji v Občini Moravske Toplice in naselji v sosednjih občinah in

– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|  Opis odseka | Konec|Dolžina|Preostala|

| št.|      |      | odseka|              |odseka|odseka |dolžina v|

|    |      |      |       |              |      |  [m]  | sosednji|

|    |      |      |       |              |      |       |  občini |

|    |      |      |       |              |      |       |   [m]   |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 1. |010030|010033|  C R2 |Bogojina-     | C R3 | 7.398 |         |

|    |      |      |  442  |Motvarjevci   |  724 |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 2. |010030|010034|   O   |Bukovnica-    | C R2 | 1.174 |3.754    |

|    |      |      | 010033|Bukovniško j.-|  442 |       |Dobrovnik|

|    |      |      |       |Dobrovnik     |      |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 3. |010030|010036|C AC A5|Gančani-      | C R2 | 1.235 |2.640    |

|    |      |      |       |Ivanci-       |  442 |       |Beltinci |

|    |      |      |       |Bogojina      |      |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 4. |265010|265011|   C   |Noršinci-     | C R2 | 2.175 |         |

|    |      |      | 269070|Martjanci     |  442 |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 5. |265030|265031|  C R2 |Tešanovci-    |   C  | 1.854 |         |

|    |      |      |  442  |Mlajtinci     |269070|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 6. |265040|265041|  C R2 |Filovci-      | C R2 | 2.941 |         |

|    |      |      |  442  |Renkovci      |  439 |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 7. |265050|265051|  C R2 |M. Toplice-   | C R3 | 6.099 |         |

|    |      |      |  442  |Fokovci       |  725 |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 8. |265060|265061|  C R2 |Tešanovci-Selo| C R3 | 7.117 |         |

|    |      |      |  442  |              |  725 |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 9. |265070|265071|   O   |Bogojina-Vučja|   C  | 4.283 |         |

|    |      |      | 010033|Gomila        |265060|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 10.|265080|265081|   C   |Tešanovci-G.  |   C  | 3.528 |         |

|    |      |      | 265060|Moravci       |265050|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 11.|265090|265091|   C   |Sebeborci-    | C R1 | 3.611 |5.745    |

|    |      |      | 265210|Krnci-Bokrači |  232 |       |Puconci  |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 12.|265100|265101|   C   |Sebeborci-    |   C  |  922  |         |

|    |      |      | 265210|odsek Krnci   |265090|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 13.|265100|265102|   C   |Odsek Krnci-  |   C  | 1.216 |2.770    |

|    |      |      | 265090|Bokrači       |265090|       |Puconci  |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 14.|265110|265111|  C R3 |Sebeborci-    |   C  | 6.009 |         |

|    |      |      |  725  |Bedenik-      |265120|       |         |

|    |      |      |       |Kančevci      |      |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 15.|265120|265121|  C R3 |Fokovci-      |   C  | 3.835 |         |

|    |      |      |  725  |Kančevci      |265190|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 16.|265140|265141|   C   |Kukeč-Ivanovci|   C  | 2.355 |         |

|    |      |      | 265110|              |265120|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 17.|265150|265151|  C R3 |Selo-         | C R3 | 5.543 |         |

|    |      |      |  725  |Motvarjevci   |  724 |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 18.|265170|265171|  C R3 |Fokovci-      |   C  | 2.803 |         |

|    |      |      |  725  |Ratkovci      |265190|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 19.|265180|265181|  C R3 |Prosenjakovci-| C R3 | 5.540 |         |

|    |      |      |  724  |Ivanjševci    |  724 |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 20.|265180|265182|  C R3 |Ivanjševci-   |   C  | 3.777 |         |

|    |      |      |  724  |Ratkovci      |265190|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 21.|265190|265191|  C R3 |Berkovci-     |   C  | 4.968 |1.290  G.|

|    |      |      |  724  |Križevci      |265110|       |Petrovci |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 22.|265210|265211|  C R3 |Sebeborci-    | C R1 | 2.366 |         |

|    |      |      |  725  |Lapovec       |  232 |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 23.|265220|265221|  C R3 |Martjanci-    |   C  | 5.529 |         |

|    |      |      |  725  |Fokovci       |265050|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 24.|269070|269071|  C R1 |M. Sobota-    |   C  | 6.212 |2.550  M.|

|    |      |      |  232  |Noršinci-     |010030|       |Sobota   |

|    |      |      |       |Ivanci        |      |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

| 25.|333070|333071|   C   |Mačkovci-     | C R1 |  149  |15.098   |

|    |      |      | 197080|Šalamenci-    |  232 |       |Puconci  |

|    |      |      |       |Puconci       |      |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+------+-------+---------+

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Moravske Toplice znaša 92.639 m (92,639 km).

5. člen

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorijo mestnih in krajevnih cest (LK), so:

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|   Opis    |Konec |Dolžina|Preostala|

| št.|      |      | odseka|  odseka   |odseka|odseka |dolžina v|

|    |      |      |       |           |      |  [m]  |sosednji |

|    |      |      |       |           |      |       | občini  |

|    |      |      |       |           |      |       |   [m]   |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

| 1. |265340|265341|  C R2 |Delavska   | Z HŠ |  449  |         |

|    |      |      |  442  |ulica      |  22  |       |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

| 2. |265350|265351|   C   |Levstikova | Z HŠ |  526  |         |

|    |      |      | 265340|ulica      |  50  |       |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

| 3. |265360|265361|   C   |Ulica ob   | Z HŠ |  207  |         |

|    |      |      | 265350|igrišču    |  22  |       |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

| 4. |265370|265371|   C   |Kratka     |  C   |  239  |         |

|    |      |      | 265350|ulica      |265360|       |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

| 5. |265380|265381|   C   |Ulica na   | Z HŠ |  707  |         |

|    |      |      | 265050|bregu      |  45  |       |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

| 6. |265390|265391|  C R2 |Kranjčeva  |  C   |  118  |         |

|    |      |      |  442  |ulica      |265350|       |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

| 7. |265400|265401|   C   |Dolga      |  C   |  360  |         |

|    |      |      | 265050|ulica      |265340|       |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

| 8. |265410|265411|   C   |Lešče I    |  C   |  359  |         |

|    |      |      | 265050|           |265050|       |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

| 9. |265410|265412|   O   |Lešče II   | Z HŠ |  213  |         |

|    |      |      | 265411|           |  27  |       |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+

Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Moravske Toplice znaša 3.178 m (3,178 km).

6. člen

Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|Zap.|Cesta |Odsek |Začetek|  Opis odseka | Konec |Dolžina|Preostala|

| št.|      |      | odseka|              | odseka| odseka|dolžina v|

|    |      |      |       |              |       |  [m]  |sosednji |

|    |      |      |       |              |       |       |  občini |

|    |      |      |       |              |       |       |   [m]   |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|1.  |765010|765011|C      |Mlajtinci 49  |   Z   |  412  |         |

|    |      |      |269070 |              | razcep|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|2.  |765020|765021|C      |Noršinci-     |   Z   |  128  |         |

|    |      |      |265010 |pokopališče   | pokop.|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|3.  |765030|765031|C      |Noršinci 1    | Z HŠ 1|  167  |         |

|    |      |      |269070 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|4.  |765040|765041|C      |Lukačevci-    |   C   | 1.260 |         |

|    |      |      |765050 |Noršinci      | 269070|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|5.  |765050|765051|C      |Lukačevci-    |Z HŠ 17| 1.215 |         |

|    |      |      |269070 |čistilna      |       |       |         |

|    |      |      |       |naprava       |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|6.  |765060|765061|O      |M. Toplice-   |   O   |  835  |         |

|    |      |      |766762 |Mlajtinci I   | 765071|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|7.  |765070|765071|C      |Noršinci-     |   C   | 1.002 |         |

|    |      |      |269070 |Tešanovci     | 265030|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|8.  |765080|765081|O      |M. Toplice-   |   C   |  347  |         |

|    |      |      |765071 |Mlajtinci II  | 269070|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|9.  |765090|765091|C R2   |Tešanovci-    |   C   | 2.066 |         |

|    |      |      |442    |Ivanci        | 269070|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|10. |765100|765101|C      |Ivanci 33     |Z HŠ 33|  198  |         |

|    |      |      |269070 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|11. |765110|765111|C      |Ivanci-skozi  |   C   |  605  |         |

|    |      |      |269070 |vas           | 269070|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|12. |765120|765121|O      |Ivanci 88     |   Z   |  215  |         |

|    |      |      |765111 |              | razcep|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|13. |765130|765131|O      |Ivanci 81     |Z HŠ 81|   90  |         |

|    |      |      |765121 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|14. |765140|765141|C      |Ivanci-       |   Z   |  216  |         |

|    |      |      |010030 |gramoznica    |gramoz.|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|15. |765150|765151|O      |Ivanci-Šadlov |Z HŠ 89|  795  |         |

|    |      |      |765111 |mlin          |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|16. |765160|765161|C      |Ivanci 59a    |  Z HŠ |   71  |         |

|    |      |      |269070 |              |  59a  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|17. |765170|765171|C      |Filovci 91    |Z HŠ 91|   79  |         |

|    |      |      |265040 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|18. |765180|765181|C      |Filovci 82    |Z HŠ 82|  188  |         |

|    |      |      |265040 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|19. |765190|765191|C      |Filovci 74    |Z HŠ 74|  158  |         |

|    |      |      |265040 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|20. |765200|765201|C R2   |R2 442-Filovci|   O   |  464  |         |

|    |      |      |442    |              | 765211|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|21. |765210|765211|C R2   |Filovci-skozi |   C   |  804  |         |

|    |      |      |442    |vas           | 265040|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|22. |765210|765212|O      |Filovci 150a  |  Z HŠ |  113  |         |

|    |      |      |765211 |              |  150a |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|23. |765220|765221|C      |Filovci-      |   O   |  337  |         |

|    |      |      |265040 |povezava      | 765211|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|24. |765220|765222|C      |Filovci 14    |Z HŠ 14|  130  |         |

|    |      |      |265040 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|25. |765230|765231|O      |Filovci 106   |  Z HŠ |  334  |         |

|    |      |      |765211 |              |  106  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|26. |765230|765232|C      |Filovci-      |  Z HŠ |  183  |         |

|    |      |      |265040 |športni center|  53b  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|27. |765240|765241|C R2   |Filovci-Gaj   |   Z   | 1.213 |         |

|    |      |      |442    |              | gozdna|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|28. |765250|765251|C R2   |Filovci-      |   O   | 2.237 |         |

|    |      |      |442    |Bogojina      | 010033|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|29. |765260|765261|O      |Filovci 122   |  Z HŠ |   73  |         |

|    |      |      |765211 |              |  122  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|30. |765270|765271|O      |Trnavski breg |   O   |  609  |         |

|    |      |      |765251 |              | 010033|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|31. |765280|765281|C R2   |Filovci-      |   Z   | 1.958 |         |

|    |      |      |442    |Filovski breg | gozdna|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|32. |765290|765291|C R2   |Martjanci-    |  C R1 | 1.647 |  261 M. |

|    |      |      |442    |Rimska čarda  |  232  |       |  Sobota |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|33. |765300|765301|C      |Ivanci-       |  Z ČN | 1.021 |         |

|    |      |      |269070 |čistilna      |       |       |         |

|    |      |      |       |naprava       |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|34. |765310|765311|C      |Jelovškov breg|Z HŠ 95|  312  |         |

|    |      |      |265080 |95            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|35. |765310|765312|O      |Jelovškov breg|Z HŠ 84|  154  |         |

|    |      |      |765311 |84            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|36. |765310|765314|O      |Jelovškov breg|  Z HŠ |  155  |         |

|    |      |      |765311 |84a           |  84a  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|37. |765330|765331|C R2   |R2 442-Lešče  |   C   |  728  |         |

|    |      |      |442    |              | 265410|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|38. |765340|765341|C      |Martjanci 230 |  Z HŠ |  977  |         |

|    |      |      |265220 |              |  230  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|39. |765350|765351|C      |Mezuv-Moravske|   C   | 1.585 |         |

|    |      |      |265220 |T.            | 265340|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|40. |765380|765381|O      |Cuber-Papičev |   O   |  457  |         |

|    |      |      |766781 |breg          | 766782|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|41. |765390|765391|C      |Tešanovci-    |  Z ČN |  796  |         |

|    |      |      |265030 |čistilna      |       |       |         |

|    |      |      |       |naprava       |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|42. |765400|765401|C      |Kančevci-     |Z HŠ 51| 1.019 |         |

|    |      |      |265110 |Sobjakov breg |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|43. |765410|765411|C R2   |Tešanovci 102a|  Z HŠ |  167  |         |

|    |      |      |442    |              |  102a |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|44. |765420|765421|C R2   |Tešanovci 121 |  Z HŠ |  121  |         |

|    |      |      |442    |              |  121  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|45. |765440|765441|C R2   |Tešanovci-    |   C   | 2.469 |         |

|    |      |      |442    |Brezje        | 265050|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|46. |765450|765451|C      |Bogojina-     |   O   | 1.065 |         |

|    |      |      |265070 |Trnavski breg | 010033|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|47. |765460|765461|O      |Bogojina-     |   O   |  236  |         |

|    |      |      |010033 |povezava      | 765451|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|48. |765460|765462|O      |Bogojina-     |   O   |  867  |         |

|    |      |      |765451 |Karpati       | 765471|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|49. |765470|765471|C      |Vučja Gomila- |   O   | 2.815 |         |

|    |      |      |265070 |Karpati-      | 010033|       |         |

|    |      |      |       |Bogojina      |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|50. |765470|765472|O      |Vršič-Vučja   |   C   |  329  |         |

|    |      |      |765471 |Gomila        | 265070|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|51. |765480|765481|O      |Bogojina-Vršič|   O   |  649  |         |

|    |      |      |765451 |I             | 765471|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|52. |765480|765482|O      |Bogojina-Vršič|   O   |  541  |         |

|    |      |      |765481 |II            | 765481|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|53. |765490|765491|C R2   |Tešanovci-    |   C   | 1.405 |         |

|    |      |      |442    |Bogojina      | 265070|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|54. |765500|765501|C      |Sebeborci-    |   O   | 1.391 |         |

|    |      |      |265210 |Lapovski mlin | 765291|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|55. |765510|765511|C      |Sebeborci-R3  |  C R3 |  423  |         |

|    |      |      |265210 |725           |  725  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|56. |765510|765512|C      |Sebeborci 44  |Z HŠ 44|   86  |         |

|    |      |      |265210 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|57. |765520|765521|C      |Sebeborci-    |   C   |  529  |         |

|    |      |      |265210 |povezava      | 265100|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|58. |765530|765531|C      |Sebeborci 97  |Z HŠ 97|  680  |         |

|    |      |      |265100 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|59. |765540|765541|C      |Bankov breg   |  Z HŠ |  198  |         |

|    |      |      |265100 |              |  127  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|60. |765550|765551|C R3   |Sebeborci-    |   C   | 1.093 |         |

|    |      |      |725    |Podžlake      | 265100|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|61. |765560|765561|O      |Matajova graba|  Z HŠ |  502  |         |

|    |      |      |765551 |              |  77b  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|62. |765570|765571|O      |Podžlake-     |  Z HŠ |  475  |         |

|    |      |      |765551 |Skaličev breg |  92k  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|63. |765580|765581|O      |Skaličev breg |  Z HŠ |  584  |         |

|    |      |      |765571 |95d           |  95d  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|64. |765610|765611|C R3   |Sebeborci 62d |  Z HŠ |  112  |         |

|    |      |      |725    |              |  62d  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|65. |765620|765621|C      |Sebeborci-    |  C R1 | 1.045 |   221   |

|    |      |      |265100 |Puconci       |  232  |       | Puconci |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|66. |765630|765631|O      |Sebeborci-    |Z HŠ 12|  622  |         |

|    |      |      |765561 |Muzga         |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|67. |765650|765651|C      |Jelovškov breg|  Z HŠ |  306  |         |

|    |      |      |265080 |112           |  112  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|68. |765650|765652|C      |Suhi Vrh 7    | Z HŠ 7|  432  |         |

|    |      |      |265080 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|69. |765660|765661|C      |Suhi Vrh-Zg.  |   C   | 1.322 |         |

|    |      |      |265080 |Moravci       | 265050|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|70. |765660|765662|O      |Rumičev breg  |   C   |   79  |         |

|    |      |      |765661 |              | 265050|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|71. |765690|765691|C      |Zg. Moravci-  |   C   |  602  |         |

|    |      |      |265050 |povezava      | 265050|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|72. |765700|765701|C      |Suhi Vrh 24   |Z HŠ 24|  196  |         |

|    |      |      |265080 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|73. |765710|765711|O      |Bukovnica-    |Z HŠ 55| 1.583 |         |

|    |      |      |010033 |Osišče        |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|74. |765720|765721|C R3   |Motvarjevci-  |   Z   |  919  |         |

|    |      |      |724    |pokopališče   | pokop.|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|75. |765730|765731|C R3   |Motvarjevci 43|   Z   |  486  |         |

|    |      |      |724    |              | razcep|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|76. |765740|765741|C R3   |Motvarjevci-  |   Z   | 1.962 |         |

|    |      |      |724    |Sp. gorice    | gozdna|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|77. |765740|765742|O      |Motvarjevci-  |   C   |  859  |  2.253  |

|    |      |      |765741 |Kobilje       | 169030|       | Kobilje |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|78. |765760|765761|O      |Krnci 17      |Z HŠ 17|  239  |         |

|    |      |      |765771 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|79. |765770|765771|C      |Krnci-        |   Z   | 1.765 |         |

|    |      |      |265090 |pokopališče   | pokop.|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|80. |765780|765781|O      |Krnci-Šolski  |   C   |  860  |         |

|    |      |      |765771 |breg          | 265110|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|81. |765790|765792|C      |Šolski breg-  |   O   |  983  |         |

|    |      |      |265110 |Balažinov breg| 765851|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|82. |765800|765801|C R3   |Andrejci 6    | Z HŠ 6|  152  |         |

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|83. |765810|765811|C R3   |Andrejci 11   |Z HŠ 11|  437  |         |

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|84. |765820|765821|C R3   |Andrejci 18   |Z HŠ 18|  164  |         |

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|85. |765830|765831|C R3   |Andrejci 25a  |  Z HŠ |  367  |         |

|    |      |      |725    |              |  25a  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|86. |765830|765832|C R3   |Andrejci-     |   O   |  483  |         |

|    |      |      |725    |povezava      | 765851|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|87. |765840|765841|C R3   |Andrejci 26e  |  Z HŠ |   85  |         |

|    |      |      |725    |              |  26e  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|88. |765840|765842|C R3   |Andrejci 31   |Z HŠ 31|  314  |         |

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|89. |765850|765851|C      |Andrejci-     |   C   | 2.835 |         |

|    |      |      |265120 |Sebeborci     | 265110|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|90. |765860|765861|O      |Žilavcov breg |   O   | 1.107 |         |

|    |      |      |765851 |              | 765851|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|91. |765870|765871|C      |Ivanovci-     |   O   | 1.130 |         |

|    |      |      |265140 |Andrejci      | 765851|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|92. |765870|765872|O      |Andrejci 43   |Z HŠ 43|  330  |         |

|    |      |      |765851 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|93. |765880|765881|C      |Ivanovci 7    | Z HŠ 7|  536  |         |

|    |      |      |265140 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|94. |765900|765901|C      |Ivanovci 5a   |Z HŠ 5a|  328  |         |

|    |      |      |265110 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|95. |765910|765911|C      |Kukeč-Ivanovci|   C   |  676  |         |

|    |      |      |265110 |              | 265140|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|96. |765910|765912|C      |Ivanovci-     |   O   |  343  |         |

|    |      |      |265140 |povezava      | 765881|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|97. |765920|765921|C      |Ivanovci 58   |Z HŠ 58|  193  |         |

|    |      |      |265120 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|98. |765930|765931|C      |Ivanovci 36   |Z HŠ 36|  415  |         |

|    |      |      |265110 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|99. |765930|765932|C      |Ivanovci 41   |Z HŠ 41|  565  |         |

|    |      |      |265110 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|100.|765950|765951|C      |Ivanovci 49   |Z HŠ 49|   97  |         |

|    |      |      |265140 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|101.|765960|765961|C      |Ivanovci-skozi|   O   |  406  |         |

|    |      |      |265140 |vas           | 765871|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|102.|765970|765971|C      |Vučja Gomila- |   O   | 1.259 |         |

|    |      |      |265070 |Kržankove hiše| 765981|       |         |

|    |      |      |       |I             |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|103.|765980|765981|O      |Vučja Gomila- |  Z HŠ | 2.494 |         |

|    |      |      |766021 |Kržankove hiše|  122  |       |         |

|    |      |      |       |II            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|104.|765980|765982|O      |Vučja Gomila  |  Z HŠ |  216  |         |

|    |      |      |765981 |123           |  123  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|105.|766000|766001|C      |Vučja Gomila 5| Z HŠ 5|  339  |         |

|    |      |      |265060 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|106.|766000|766002|O      |Vučja Gomila  |Z HŠ 10|  316  |         |

|    |      |      |766001 |10            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|107.|766010|766011|O      |Vučja Gomila- |   O   | 2.044 |         |

|    |      |      |766021 |skozi vas     | 766021|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|108.|766010|766012|O      |Vučja Gomila- |   O   |  158  |         |

|    |      |      |766011 |povezava      | 765981|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|109.|766010|766013|O      |Vučja Gomila  |  Z HŠ |  108  |         |

|    |      |      |766011 |102           |  102  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|110.|766010|766014|O      |Vučja Gomila  |  Z HŠ |  102  |         |

|    |      |      |765981 |103           |  103  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|111.|766020|766021|C      |Nemeški breg- |   C   | 1.518 |         |

|    |      |      |265060 |Miškin breg   | 265070|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|112.|766030|766031|C      |Džubanov breg |   O   |  628  |         |

|    |      |      |265060 |              | 766062|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|113.|766030|766032|C      |Ambružov breg |Z HŠ 15|  249  |         |

|    |      |      |265060 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|114.|766050|766051|C      |Suhi Vrh 1    | Z HŠ 1| 1.169 |         |

|    |      |      |265060 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|115.|766060|766061|O      |Vučja Gomila  |Z HŠ 48|  200  |         |

|    |      |      |766071 |48            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|116.|766060|766062|O      |Vučja Gomila  |Z HŠ 34|  420  |         |

|    |      |      |766061 |34            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|117.|766070|766071|O      |Hakov breg-   |   O   |  478  |         |

|    |      |      |766721 |Džubanov breg | 766031|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|118.|766080|766081|C      |Ratkovci 21   |Z HŠ 21|  468  |         |

|    |      |      |265190 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|119.|766090|766091|C R3   |Pordašinci-   |   Z   |  903  |         |

|    |      |      |724    |pokopališče   | pokop.|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|120.|766100|766101|C R3   |Pordašinci-   |   C   | 1.505 |         |

|    |      |      |724    |Čikečka vas   | 265150|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|121.|766100|766102|C      |Čikečka vas 37|   Z   |  194  |         |

|    |      |      |265150 |              | razcep|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|122.|766110|766111|C      |Sp. Dol 61    |Z HŠ 61|  406  |         |

|    |      |      |265170 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|123.|766130|766131|C      |Gospodov breg-|   C   | 2.032 |         |

|    |      |      |365170 |Osranski breg | 265120|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|124.|766130|766132|O      |Osranski breg |Z HŠ 31|  288  |         |

|    |      |      |766131 |31            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|125.|766140|766141|O      |Fokovci 68    |Z HŠ 68|  235  |         |

|    |      |      |766131 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|126.|766150|766151|C      |Terkov breg   |   C   | 1.798 |         |

|    |      |      |265170 |              | 265120|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|127.|766160|766161|C      |Vidov breg    |Z HŠ 77|  955  |         |

|    |      |      |265170 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|128.|766170|766171|C R3   |Fokovci-Zg.   |   C   |  395  |         |

|    |      |      |725    |Dol           | 265170|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|129.|766180|766181|C R3   |Fokovci 39    |Z HŠ 39|   93  |         |

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|130.|766190|766191|C R3   |Fokovci 37    |Z HŠ 37|  230  |         |

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|131.|766200|766201|C R3   |Fokovci 31    |Z HŠ 31|  135  |         |

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|132.|766220|766221|C      |Fokovci 82    |Z HŠ 82| 1.000 |         |

|    |      |      |265120 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|133.|766230|766231|C      |Fokovci 84    |Z HŠ 84|  196  |         |

|    |      |      |265120 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|134.|766240|766241|C R3   |Selo 5a       |Z HŠ 5a|  183  |         |

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|135.|766260|766261|C R3   |Grabarjev     |   C   | 1.474 |         |

|    |      |      |725    |ograd         | 265060|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|136.|766260|766264|O      |Selo 15       |Z HŠ 15|   63  |         |

|    |      |      |766261 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|137.|766270|766271|C      |Selo 90       |Z HŠ 90|  220  |         |

|    |      |      |265150 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|138.|766280|766281|C      |Selo-Berkovci |  C R3 |  477  |         |

|    |      |      |265150 |I             |  725  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|139.|766280|766283|C R3   |Selo-Berkovci |  C R3 | 2.612 |         |

|    |      |      |725    |II            |  724  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|140.|766280|766284|O      |Selo 41       |Z HŠ 41|  403  |         |

|    |      |      |766283 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|141.|766290|766291|C R3   |Selo 44       |Z HŠ 44|  287  |         |

|    |      |      |725    |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|142.|766300|766301|C R3   |Selo-Vršič    |   C   | 1.395 |         |

|    |      |      |725    |              | 265150|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|143.|766310|766311|C      |Selo-Zrinskov |   O   | 3.115 |         |

|    |      |      |265150 |breg          | 766011|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|144.|766310|766312|O      |Selo 130      |  Z HŠ |  218  |         |

|    |      |      |766311 |              |  130  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|145.|766320|766321|C      |Kocetov breg- |   O   |  253  |         |

|    |      |      |265150 |Gabernik      | 766311|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|146.|766320|766322|O      |Gabernik-skozi|   Z   | 1.448 |         |

|    |      |      |766311 |vas           | gozdna|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|147.|766330|766331|O      |Paserjeve     |   C   | 1.938 |         |

|    |      |      |766321 |grabe         | 265060|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|148.|766350|766351|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 99|   95  |         |

|    |      |      |724    |99            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|149.|766360|766361|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 93|  124  |         |

|    |      |      |724    |93            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|150.|766370|766371|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 13|   95  |         |

|    |      |      |724    |13            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|151.|766380|766381|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 29|  177  |         |

|    |      |      |724    |29            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|152.|766390|766391|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 33|  152  |         |

|    |      |      |724    |33            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|153.|766400|766401|C R3   |Prosenjakovci-|Z HŠ 35|  115  |         |

|    |      |      |724    |vrtec         |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|154.|766410|766411|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 55|  252  |         |

|    |      |      |724    |55            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|155.|766410|766412|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 51|  169  |         |

|    |      |      |724    |51            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|156.|766420|766421|C R3   |Prosenjakovci |Z HŠ 62|  203  |         |

|    |      |      |724    |62            |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|157.|766430|766431|C R3   |Prosenjakovci-|   Z   |  202  |         |

|    |      |      |725    |pokopališče   | pokop.|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|158.|766440|766441|C      |Ratkovci-     |   C   | 1.011 |         |

|    |      |      |265190 |Lončarovci    | 265180|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|159.|766450|766451|C      |Ratkovci 18   |Z HŠ 18|  169  |         |

|    |      |      |265190 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|160.|766460|766461|C      |Ratkovci 31   |Z HŠ 31|  156  |         |

|    |      |      |265190 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|161.|766470|766471|O      |Ratkovci 26   |Z HŠ 26|  186  |         |

|    |      |      |766081 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|162.|766490|766491|C      |Lončarovci 56 |   Z   |  996  |         |

|    |      |      |265180 |              | razcep|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|163.|766490|766492|O      |Lončarovci 29 |Z HŠ 29|  134  |         |

|    |      |      |766491 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|164.|766490|766493|O      |Lončarovci-   |   Z   |  327  |         |

|    |      |      |766491 |pokopališče   | pokop.|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|165.|766490|766494|O      |Lončarovci 51 |Z HŠ 51|   93  |         |

|    |      |      |766491 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|166.|766490|766495|O      |Lončarovci 47 |Z HŠ 47|  220  |         |

|    |      |      |766491 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|167.|766490|766496|O      |Lončarovci-   |   Z   |  206  |         |

|    |      |      |766491 |Močvar        | razcep|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|168.|766500|766501|C      |Ivankocin breg| Z HŠ 5|  313  |         |

|    |      |      |265180 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|169.|766510|766511|C      |Lončarovci 14 |Z HŠ 14|  136  |         |

|    |      |      |265180 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|170.|766520|766521|O      |Lončarovci 17 |Z HŠ 17|   95  |         |

|    |      |      |766441 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|171.|766530|766531|C      |Ivanjševci 20 |   Z   |  102  |         |

|    |      |      |265180 |              | gozdna|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|172.|766540|766541|C      |Ivanjševci-   |   Z   |  161  |         |

|    |      |      |265180 |pokopališče   | pokop.|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|173.|766550|766551|C      |Središče-     |Z HŠ 47|  713  |         |

|    |      |      |265180 |kasarna       |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|174.|766560|766561|C      |Središče-     |   Z   |  600  |         |

|    |      |      |265180 |pokopališče   | pokop.|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|175.|766570|766571|C      |Središče 29   |Z HŠ 29|   49  |         |

|    |      |      |265180 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|176.|766580|766581|C      |Ratkovci 33   |Z HŠ 33|  173  |         |

|    |      |      |265190 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|177.|766590|766591|C      |Kančevci 13   |Z HŠ 13|  144  |         |

|    |      |      |265120 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|178.|766600|766601|C      |Kančevci 11   |Z HŠ 11|  175  |         |

|    |      |      |265120 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|179.|766610|766611|O      |Ratkovci 39   |Z HŠ 39|  106  |         |

|    |      |      |766581 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|180.|766620|766621|C      |Martjanci-    |   Z   |  326  |         |

|    |      |      |265010 |razbremenilnik|razbre.|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|181.|766640|766641|C R2   |Tešanovci-    |Z HŠ 1c|  824  |         |

|    |      |      |442    |rastlinjaki   |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|182.|766700|766701|C R2   |Tešanovci-    |   C   |  505  |         |

|    |      |      |442    |pokopališče   | 265060|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|183.|766710|766711|C      |Bogojina-skozi|  C R2 |  513  |         |

|    |      |      |265070 |vas           |  442  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|184.|766720|766721|C      |Hakov breg-   |   C   |  324  |         |

|    |      |      |265070 |Ambružov breg | 265060|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|185.|766730|766731|C R3   |Prosenjakovci-|   C   | 1.880 |         |

|    |      |      |724    |Čikečka vas   | 265150|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|186.|766750|766751|C R2   |Martjanci-    |   C   |  326  |         |

|    |      |      |442    |skozi vas     | 265010|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|187.|766750|766752|O      |Martjanci-    |  Z HŠ |  251  |         |

|    |      |      |766751 |Martjanski    |  44l  |       |         |

|    |      |      |       |potok         |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|188.|766750|766753|C      |Martjanci-    |  Z HŠ |  188  |         |

|    |      |      |265010 |vzhod         |  38j  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|189.|766750|766754|C      |Martjanci 58d |  Z HŠ |  158  |         |

|    |      |      |265010 |              |  58d  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|190.|766750|766755|C R2   |Martjanci 93k |  Z HŠ |  262  |         |

|    |      |      |442    |              |  93k  |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|191.|766760|766761|C R2   |M. Toplice-   |Z rampa|  276  |         |

|    |      |      |442    |hotel Ajda    |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|192.|766760|766762|C R2   |M. Toplice-   | Z kamp|  936  |         |

|    |      |      |442    |cesta do kampa|       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|193.|766770|766771|C      |Lešče-Široke  |   Z   |  312  |         |

|    |      |      |265050 |njive         | razcep|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|194.|766770|766772|C      |Brzinšček     |Z HŠ 19|  280  |         |

|    |      |      |265050 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|195.|766780|766781|C      |Cuber         |   Z   |  908  |         |

|    |      |      |265050 |              | razcep|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|196.|766780|766782|C      |Papičev breg  |   C   |  802  |         |

|    |      |      |265050 |              | 265220|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|197.|766780|766783|C      |Vinska graba  |Z HŠ 24|  365  |         |

|    |      |      |265080 |              |       |       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

|198.|766790|766791|C R3   |Selo 30       |   Z   |  170  |         |

|    |      |      |725    |              | razcep|       |         |

+----+------+------+-------+--------------+-------+-------+---------+

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Moravske Toplice znaša 123.385 m (123,385 km).

7. člen

Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice znaša 219.202 m (219,202 km).

8. člen

H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno mnenje Direkcije RS za ceste št. 37162-3/2013-241 (507) z dne 4. 9. 2013.

9. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 54/01) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 126/08).

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 371-00055/2011

Moravske Toplice, dne 7. oktobra 2013

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.