New Page 1

Evidenca odgovornih oseb humanitarnih in invalidskih organizacij in društev, ki kandidirajo na razpis

1. Naziv institucije:

Občina Gornji Grad
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca odgovornih oseb humanitarnih in invalidskih organizacij in društev, ki kandidirajo na razpis
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Sofinanciranje prijavljenih programov na javni razpis

5. Pravne podlage:

Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012)

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Gornji Grad
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni 

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 4.10.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: Zdenko Purnat, e-pošta: zdenko.purnat@gornji-grad.si