New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 28. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel

 

 

Spremembe STATUT-a OBČINE KANAL OB SOČI

 

1.    člen

V Statutu Občine Kanal ob Soči se v četrtem odstavku 2. člena in v 1. točki tretjega odstavka 15. Člena besedilo "Deskle-Anhovo" spremeni v "Anhovo-Deskle".

 

 

2.    člen

Spremembe statuta začnejo veljati 15. dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic.

 

 

Številka: 007-01/06-3

Kanal ob Soči, 23. maja 2006

 

 

Župan Občine Kanal ob Soči

Miran Ipavec