New Page 1

Evidenca o občinskih cestah in objektih

1. Naziv institucije:

Občina Dobrovnik
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o občinskih cestah in objektih
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 103. členu Zakona o cestah /ZCes-1/ mora upravljavec občinske ceste voditi evidence o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.

5. Pravne podlage: Zakon o cestah /ZCes-1/ SOP 2010-01-5732
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): prometna infrastruktura, cestno omrežje, varnost v cestnem prometu
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Dobrovnik
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.4.2011
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Tajnica občinske uprave: Ester Povše, e-pošta: ester.povse@dobrovnik.si