New Page 2

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 16. redni seji dne 23. 9. 2004 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma v javni uporabi

 

 

1

 

 

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi za naslednja zemljišča:

 

 

+-------+--------------+-----------+------+----------+

|Parc.  |Kultura       |Površina   |Vl.   |k.o.      |

|št.    |              |m2         |št.   |          |

+-------+--------------+-----------+------+----------+

|971/1  |pot           | 379       | VZO1 |Dragotinci|

|967/1  |pot           |736        |VZO1  |Dragotinci|

|977/1  |funkc. objekt |954        |SEZ.I.|Dragotinci|

|966/1  |pot           |566        |VZO1  |Dragotinci|

|934/4  |pot           |3209       |VZO1  |Dragotinci|

|934/3  |pot           |1482       |VZO1  |Dragotinci|

|936/10 |pot           |4          |VZO1  |Dragotinci|

|935/4  |pot           |2744       |VZO1  |Dragotinci|

|1021/1 |funkc. objekt |184        |357   |Dragotinci|

|1008/2 |cesta         |3604       |357   |Dragotinci|

|932/4  |pot           |96         |VZO1  |Dragotinci|

|1009/2 |funkc. objekt |161        |357   |Dragotinci|

|932/5  |pot           |623        |VZO1  |Dragotinci|

|1009/1 |funkc. objekt |529        |357   |Dragotinci|

|1008/1 |cesta         |2734       |357   |Dragotinci|

|997    |funkc. objekt |2870       |357   |Dragotinci|

|960    |pot           |832        |SEZ.I.|Dragotinci|

|961    |funkc. objekt |625        |SEZ.I.|Dragotinci|

|585/1  |pot           |338        |170   |Blaguš    |

|585/2  |pot           |623        |170   |Blaguš    |

|1282   |zelenica      |756        |257   |Grabonoš  |

|1311   |funkc. objekt |2060       |257   |Grabonoš  |

+-------+--------------+-----------+------+----------+

|       |              |           |      |          |

+-------+--------------+-----------+------+----------+

 

 

 

2

 

 

Nepremičnine, navedene v točki 1. tega sklepa prenehajo imeti status zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi in postanejo last Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

 

 

3

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Št. 46508-0003/2004

 

 

Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 23. septembra 2004.

 

 

Župan

Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l. r.