New Page 1

Številka: 018-VB-2011

Datum: 28.11.2011

 

CˇLANOM

OBČINSKEGA SVETA

 

PREDSEDNIKU

NADZORNEGA ODBORA

 

RACˇUNOVODKINJI

 

POMURSKI TEHNOLOŠKI PARK

g. MARKO MOČNIK, DIREKTOR

 

RRA MURA

g. DANILO KRAPEC, DIREKTOR

 

VABILO

Na podlagi 22. cˇlena Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje zaradi potrebe po cˇimprejšnji potrditvi projektnega predloga

 

SKLICUJEM

 

4. izredno sejo Občinskega sveta občine Kobilje,

ki bo 02. decembra 2011 s pričetkom ob 15 h

v sejni sobi občˇine Kobilje

 

Spoštovani!

 

 

Glede na to, da je rok za oddajo projektnih predlogov na RRA Muro v okviru Priprave IN RRP 2012-2014, cˇetrtek 15.12.2011 sklicujem 4. izredno sejo Občinskega sveta občine Kobilje z naslednjim:

Predlogom dnevnega reda:

1. Predstavitev projektnega predloga za prijavo v IN RRP 2012-2014 za Pomursko razvojno regijo. (gradivo)

2. Predlogi in pobude

 3. Razno

 

Vljudno vabljeni!

Župan

Stanko GREGOREC l.r.

 

Priloge: -           Projektni predlog za izvedbeni načrt Regionalni razvojni program