Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, 12-96) in 24. člena Statuta Občine Rače -Fram (MUV, št. 11/95), je občinski svet Občine Rače -Fram na 34. redni seji, z dne 26. junije 1998. sprejel
 
SKLEP
 
 
O določitvi ekonomske cene in dnevnega stroška živil v OŠ Rače in OŠ Fram - enota vrtec
 
 
I.
 
Ekonomska cena za programe predšolske vzgoje v OŠ Rače in OŠ Fram - enota vrtec znaša:
 
 
- celodnevni program za otroke
prvega starostnega obdobja (1-3) =33.833,00 SIT
 
 
- celodnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja
(3-6 let, vključno s pripravo na šolo) = 33.833,00 SIT
 
 
- poldnevni program
(z zajtrkom in kosilom) = 29.261,00 SIT
 
 
- poldnevni program
( z zajtrkom, brez kosila) = 24.263,00 SIT
 
 
Stroški živil v ekonomski ceni znašajo: zajtrk= 74,00 SIT, malica= 74,00 SIT, kosilo= 238,00 SIT.
 
II.
 
Nove ekonomske cene veljajo od 1. septembra 1998 dalje.
 
III.
 
Plačilo staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 44/96 in 1/98).
 
IV.
 
V primeru celomesečne odsotnosti otroka v času poletnih počitnic plačajo starši 30% siceršnje obveze.
 
 
Številka: 062-02-34-98-KP
 
 
Datum: 26. junij 1998
 
 
Predsednik občinskega sveta
 
 
občine Rače -Fram
 
 
Zdravko Jelšek, s.r.