New Page 3

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 33. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel

O D L O K

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen

(1) Lokalne ceste so:

– ceste med naselji v Občini Ajdovščina in ceste med naselji v Občini Ajdovščina in naselji v sosednjih občinah (s skrajšano oznako LC),

– ceste v mestu Ajdovščina in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

(2) Lokalne ceste v mestu Ajdovščina in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ);

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|    Opis   | Konec|Dolžina|Vrsta|Preostala|

| št.|      |      | odseka|           |odseka|  [m]  |prom.|dolžina v|

|    |      |      |       |           |      |       |     | sosednji|

|    |      |      |       |           |      |       |     |  občini |

|    |      |      |       |           |      |       |     |   [m]   |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 1. |001010|001011|C R2   |ČRNIČE –   |C R2  |  2.400|  V  |         |

|    |      |      |444    |VRTOVIN    |444   |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 2. |001010|001012|C R2   |SELO –     |C     |    641|  V  |         |

|    |      |      |444    |GOJAČE     |001010|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 3. |001020|001021|C R3   |BATUJE –   |C     |  1.048|  V  |1.847    |

|    |      |      |611    |PRESERJE   |284350|       |     |Nova     |

|    |      |      |       |           |      |       |     |Gorica   |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 4. |001030|001031|C R2   |POTOČE –   |C R2  |  4.392|  V  |         |

|    |      |      |444    |KAMNJE –   |444   |       |     |         |

|    |      |      |       |VRTOVIN    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 5. |001030|001032|C      |ČEBULI –   |O     |  1.054|  V  |         |

|    |      |      |001030 |KAPELICA   |501322|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 6. |001030|001033|C      |KAMNJE-    |C R2  |  2.067|  V  |         |

|    |      |      |001030 |DOBRAVLJE  |444   |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 7. |001040|001041|C R2   |POTOČE –   |C     |  3.273|  V  |1.573    |

|    |      |      |444    |PRESERJE – |284350|       |     |Nova     |

|    |      |      |       |BRANIK     |      |       |     |Gorica   |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 8. |001050|001051|C      |PRESERJE – |O     |    642|  V  |1.722    |

|    |      |      |001040 |SVETI      |502321|       |     |Nova     |

|    |      |      |       |MARTIN     |      |       |     |Gorica   |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 9. |001050|001052|O      |SVETI      |C     |  3.055|  V  |         |

|    |      |      |502321 |MARTIN –   |001040|       |     |         |

|    |      |      |       |BRJE (CER) |      |       |     |         |

|    |      |      |       |-KASOVLJE  |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 10.|001060|001061|C R2   |AJDOVŠČINA |C     |  1.315|  V  |         |

|    |      |      |444    |– KUKOVŽE  |001110|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 11.|001060|001062|C      |KUKOVŽE –  |C     |  1.770|  V  |         |

|    |      |      |001110 |KRIŽIŠČE   |001080|       |     |         |

|    |      |      |       |VRNIVEC    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 12.|001060|001063|C      |KRIŽIŠČE   |C     |  5.618|  V  |         |

|    |      |      |001080 |VRNIVEC –  |001090|       |     |         |

|    |      |      |       |ŠMARJE     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 13.|001060|001064|C      |ŠMARJE –   |C R1  |  2.281|  V  |2.180    |

|    |      |      |001090 |REGIONALNA |204   |       |     |Komen    |

|    |      |      |       |CESTA R1   |      |       |     |         |

|    |      |      |       |204        |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 14.|001080|001081|C R2   |DOBRAVLJE –|C     |  1.675|  V  |         |

|    |      |      |444    |VELIKE     |001060|       |     |         |

|    |      |      |       |ŽABLJE     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 15.|001090|001091|C      |ŠMARJE –   |C     |  2.866|  V  |346 Nova |

|    |      |      |001060 |ZAVINO –   |001100|       |     |Gorica   |

|    |      |      |       |SPODNJA    |      |       |     |         |

|    |      |      |       |BRANICA    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 16.|001100|001101|C R2   |AJDOVŠČINA |C     |    582|  V  |         |

|    |      |      |444    |– V KORAKU |001110|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 17.|001100|001102|C      |V KORAKU – |C     |  3.580|  V  |         |

|    |      |      |001110 |PLANINA    |001120|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 18.|001100|001103|C      |PLANINA –  |C     |  5.543|  V  |         |

|    |      |      |001120 |KRIŽIŠČE   |175010|       |     |         |

|    |      |      |       |PROTI      |      |       |     |         |

|    |      |      |       |GABERJAM   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 19.|001100|001104|C      |KRIŽIŠČE   |C     |  2.447|  V  |         |

|    |      |      |175010 |PROTI      |001060|       |     |         |

|    |      |      |       |GABRJAM –  |      |       |     |         |

|    |      |      |       |KRIŽIŠČE   |      |       |     |         |

|    |      |      |       |PROTI      |      |       |     |         |

|    |      |      |       |ŠMARJAM    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 20.|001100|001105|C      |KRIŽIŠČE   |C R1  |    278|  V  |1.297    |

|    |      |      |001060 |PROTI      |204   |       |     |Komen,   |

|    |      |      |       |ŠMARJAM –  |      |       |     |2.500    |

|    |      |      |       |MESARJI    |      |       |     |Nova     |

|    |      |      |       |           |      |       |     |Gorica   |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 21.|001110|001111|C      |V KORAKU – |C     |  4.106|  V  |         |

|    |      |      |001100 |VIPAVSKI   |001060|       |     |         |

|    |      |      |       |KRIŽ       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 22.|001120|001121|C      |DOLENJE –  |C     |  3.945|  V  |         |

|    |      |      |001100 |PLANINA    |001100|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 23.|001120|001122|C      |TEVČE –    |C     |  3.097|  V  |         |

|    |      |      |001120 |VRTOVČE    |001060|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 24.|001130|001131|C R2   |LOG –      |C     |  1.789|  V  |         |

|    |      |      |444    |BUDANJE    |502450|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 25.|001130|001132|C      |BUDANJE –  |C     |  1.007|  V  |         |

|    |      |      |502450 |DOLGA      |502430|       |     |         |

|    |      |      |       |POLJANA    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 26.|001130|001133|C      |DOLGA      |C R2  |    996|  V  |         |

|    |      |      |502430 |POLJANA –  |444   |       |     |         |

|    |      |      |       |REGIONALNA |      |       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA R2   |      |       |     |         |

|    |      |      |       |444        |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 27.|001140|001141|C R1   |AVŽLAK-    |C     |  1.765|  V  |504      |

|    |      |      |207    |BUDANJE-   |458410|       |     |Vipava   |

|    |      |      |       |DUPLJE     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 28.|001150|001151|C R2   |CESTA –    |C R3  |  2.070|  V  |         |

|    |      |      |444    |LOKAVEC    |609   |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 29.|001160|001161|C R2   |ČRNIČE –   |O     |  2.482|  V  |         |

|    |      |      |444    |SLEJKI     |501091|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 30.|001170|001171|C RT   |TIHA DOLINA|O     |  1.155|  V  |         |

|    |      |      |936    |– PREDMEJA |503121|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 31.|001180|001181|C      |REGIONALNA |O     |  1.531|  V  |1.023    |

|    |      |      |130120 |CESTA      |001182|       |     |Idrija   |

|    |      |      |       |130120 –   |      |       |     |         |

|    |      |      |       |VODICE     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 32.|001180|001182|O      |VODICE –   |C R1  |  7.214|  V  |         |

|    |      |      |001181 |COL        |207   |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 33.|001180|001183|C R3   |PODKRAJ –  |C     |  2.259|  V  |         |

|    |      |      |621    |VODICE     |001180|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 34.|001190|001191|C R3   |PODKRAJ –  |O     |    715|  V  |         |

|    |      |      |621    |KRIŽIŠČE   |502552|       |     |         |

|    |      |      |       |PROTI      |      |       |     |         |

|    |      |      |       |PODKRAJU   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 35.|001190|001192|O      |KRIŽIŠČE   |C     |  7.015|  V  |1.930    |

|    |      |      |502552 |PROTI      |458440|       |     |Vipava   |

|    |      |      |       |PODKRAJU – |      |       |     |         |

|    |      |      |       |SANABOR    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 36.|001190|001193|C R3   |VIŠNJE –   |C     |  1.759|  V  |         |

|    |      |      |621    |BELA       |001190|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 37.|001200|001201|C R3   |PODKRAJ –  |C RT  |  2.004|  V  |5.958    |

|    |      |      |621    |BUKOVJE    |913   |       |     |Postojna |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 38.|001210|001211|C      |AJDOVŠČINA |C R3  |  4.166|  V  |         |

|    |      |      |001320 |– BROD     |609   |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 39.|001980|001981|C R2   |STOMAŽ –   |O     |  1.554|  V  |         |

|    |      |      |444    |CESTA      |501711|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 40.|001990|001991|C R2   |POT PROTI  |C R3  |  2.017|  V  |         |

|    |      |      |444    |HUHU       |611   |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 41.|002100|002101|C R2   |R2 444 –   |C     |  1.667|  V  |         |

|    |      |      |444    |ODLAGALIŠČE|458460|       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 42.|130090|130093|O      |ČRNI VRH – |C RT  |  3.980|  V  |3.572    |

|    |      |      |130092 |KOVK       |936   |       |     |Idrija   |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 43.|130120|130121|C R1   |STRMEC –   |C     |  1.092|  V  |3.418    |

|    |      |      |207    |JAVORNIK   |001180|       |     |Idrija   |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 44.|175010|175011|C R3   |KODRETI –  |C     |    450|  V  |2.025    |

|    |      |      |614    |KRIŽIŠČE   |001100|       |     |Komen    |

|    |      |      |       |PROTI      |      |       |     |         |

|    |      |      |       |GABERJAM   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

| 45.|458460|458461|C R2   |SLAP –     |C     |  2.420|  V  |3.288    |

|    |      |      |444    |DOLENJE    |001100|       |     |Vipava   |

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+-----+---------+

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Ajdovščina znaša 108.782 m (108,782 km).

5. člen

Lokalne ceste v Občini Ajdovščina so razvrščene v podkategorije:

a. zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ)

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|Zap.|Cesta |Odsek |Začetek|    Opis    | Konec|Dolžina|Vrsta|Preostala|

| št.|      |      |odseka |            |odseka| [m]   |prom.| dolžina |

|    |      |      |       |            |      |       |     |    v    |

|    |      |      |       |            |      |       |     | sosednji|

|    |      |      |       |            |      |       |     |  občini |

|    |      |      |       |            |      |       |     |   [m]   |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 1. |001260|001261|C R2   |BEVKOVA     |C R1  |   663 |  V  |         |

|    |      |      |444    |ULICA –     |207   |       |     |         |

|    |      |      |       |LAVRIČEVA   |      |       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 2. |001260|001262|C R1   |LAVRIČEVA   |C     |   887 |  V  |         |

|    |      |      |207    |CESTA –     |001210|       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA IV    |      |       |     |         |

|    |      |      |       |PREKOMORSKE |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 3. |001270|001271|C      |PREŠERNOVA  |C R3  |   795 |  V  |         |

|    |      |      |001320 |ULICA –     |609   |       |     |         |

|    |      |      |       |GREGORČIČEVA|      |       |     |         |

|    |      |      |       |ULICA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 4. |001320|001321|C R1   |GORIŠKA     |C R3  | 1.119 |  V  |         |

|    |      |      |207    |CESTA       |609   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 5. |001330|001331|C      |TOVARNIŠKA  |C R2  |   678 |  V  |         |

|    |      |      |001320 |CESTA –     |444   |       |     |         |

|    |      |      |       |JUŽNA       |      |       |     |         |

|    |      |      |       |OBVOZNICA   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

Skupna dolžina zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Ajdovščina znaša 4.142 m (4,142 km).

b. mestne ali krajevne ceste (LK)

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|    Opis    | Konec|Dolžina|Vrsta|Preostala|

| št.|      |      | odseka|            |odseka|  [m]  |prom.| dolžina |

|    |      |      |       |            |      |       |     |    v    |

|    |      |      |       |            |      |       |     | sosednji|

|    |      |      |       |            |      |       |     |  občini |

|    |      |      |       |            |      |       |     |   [m]   |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 1. |001290|001291|C      |GORIŠKA     |C     |    396|  V  |         |

|    |      |      |001320 |CESTA –     |001330|       |     |         |

|    |      |      |       |TOVARNIŠKA  |      |       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 2. |001310|001311|C      |IVANA       |O     |    296|  V  |         |

|    |      |      |001260 |KOSOVELA    |501971|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 3. |001350|001351|C      |RIBNIK      |O     |    181|  V  |         |

|    |      |      |001260 |SPODNJA     |503191|       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 4. |001360|001361|C      |RIBNIK      |Z HŠ  |    238|  V  |         |

|    |      |      |001350 |POVEZOVALNA |16    |       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 5. |001370|001371|C      |RIBNIK      |C     |     88|  V  |         |

|    |      |      |001380 |ZGORNJA     |001360|       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 6. |001380|001381|C R1   |POT V       |Z HŠ  |    553|  V  |         |

|    |      |      |207    |ŽAPUŽE      |25    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 7. |001390|001391|C R1   |KIDRIČEVA   |Z HŠ  |    354|  V  |         |

|    |      |      |207    |ULICA       |35    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 8. |001410|001411|C R1   |KOSOVELOVA  |C     |    171|  V  |         |

|    |      |      |207    |ULICA       |001260|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 9. |001420|001421|C R1   |VOJKOVA     |Z     |    327|  V  |         |

|    |      |      |207    |ULICA       |HŠ16/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 10.|001430|001431|C      |BAZOVIŠKA   |Z HŠ  |    182|  V  |         |

|    |      |      |001260 |ULICA       |15    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 11.|001440|001441|C      |POT DO      |C R1  |    134|  V  |         |

|    |      |      |001260 |SLEJKOTOV   |207   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 12.|001450|001451|O      |SLEJKOTI    |Z HŠ 9|    169|  V  |         |

|    |      |      |001441 |            |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 13.|001470|001471|C R1   |NA LIVADI   |Z HŠ 5|    159|  V  |         |

|    |      |      |207    |            |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 14.|001470|001472|O      |ODCEP NA    |C R1  |     57|  V  |         |

|    |      |      |001471 |LIVADI      |207   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 15.|001480|001481|O      |POT MIMO    |O     |    157|  V  |         |

|    |      |      |001591 |DAHOVEGA    |001971|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 16.|001490|001491|C R1   |SLOMŠKOVA   |O     |    237|  V  |         |

|    |      |      |207    |ULICA       |001591|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 17.|001500|001501|C      |ŠTRANCARJEVA|O     |    228|  V  |         |

|    |      |      |001210 |ULICA       |001491|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 18.|001510|001511|O      |LEVSTIKOVA  |C     |     90|  V  |         |

|    |      |      |001501 |ULICA       |001320|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 19.|001530|001531|C      |POT MIMO    |Z HŠ 1|    118|  V  |         |

|    |      |      |001320 |SLAŠČIČARNE |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 20.|001540|001541|C      |ODCEP NA    |Z HŠ  |    117|  V  |         |

|    |      |      |001260 |LAVRIČEVI   |65    |       |     |         |

|    |      |      |       |ULICI       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 21.|001550|001551|O      |GRIVŠKA POT |O     |    351|  V  |         |

|    |      |      |001601 |            |001651|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 22.|001550|001552|O      |GRIVŠKA POT |O     |    109|  V  |         |

|    |      |      |001551 |– CESTA IX. |001591|       |     |         |

|    |      |      |       |KORPUSA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 23.|001570|001571|O      |GRIVŠKA POT |Z HŠ  |     71|  V  |         |

|    |      |      |001551 |– ZAHOD     |7/A   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 24.|001580|001581|O      |GRIVŠKA POT |Z HŠ  |     79|  V  |         |

|    |      |      |001571 |– SEVER     |15    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 25.|001590|001591|C      |CESTA IX.   |Z HŠ  |    848|  V  |         |

|    |      |      |001210 |KORPUSA     |44    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 26.|001600|001601|O      |POLŽEVA     |O     |    219|  V  |         |

|    |      |      |001491 |ULICA       |001591|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 27.|001610|001611|O      |ODCEP NA    |O     |    160|  V  |         |

|    |      |      |001601 |POLŽEVI     |001262|       |     |         |

|    |      |      |       |ULICI I     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 28.|001630|001631|O      |POT SKOZI   |O     |    130|  V  |         |

|    |      |      |001601 |DAHAVO      |001481|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 29.|001630|001632|O      |POT SKOZI   |O     |     73|  V  |         |

|    |      |      |001481 |DAHAVO –    |001601|       |     |         |

|    |      |      |       |VZPOREDNA   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 30.|001640|001641|O      |ULICA VENA  |C     |    872|  V  |         |

|    |      |      |001591 |PILONA I    |001210|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 31.|001640|001642|O      |ULICA VENA  |Z HŠ  |    260|  V  |         |

|    |      |      |001641 |PILONA II   |77    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 32.|001650|001651|O      |NA BRAJDI   |Z HŠ  |    348|  V  |         |

|    |      |      |001641 |            |25    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 33.|001660|001661|C      |CEBEJEVA    |Z HŠ  |    253|  V  |         |

|    |      |      |001210 |ULICA       |23    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 34.|001670|001671|C      |CEBEJEVA    |Z HŠ  |    169|  V  |         |

|    |      |      |001260 |ULICA –     |35    |       |     |         |

|    |      |      |       |VZHOD       |      |       |     |         |

|    |      |      |       |SPODNJA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 35.|001680|001681|C      |CEBEJEVA    |O     |     94|  V  |         |

|    |      |      |001260 |ULICA –     |001661|       |     |         |

|    |      |      |       |ZGORNJA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 36.|001690|001691|C      |CEBEJEVA    |Z HŠ 8|    190|  V  |         |

|    |      |      |001260 |ULICA –     |      |       |     |         |

|    |      |      |       |SPODNJA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 37.|001700|001701|C      |LAVRIČEVA   |Z HŠ 8|    144|  V  |         |

|    |      |      |001260 |CESTA – DO  |      |       |     |         |

|    |      |      |       |GRIVŠKE     |      |       |     |         |

|    |      |      |       |POTI        |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 38.|001710|001711|C      |ZUKČEV HRIB |Z HŠ  |    218|  V  |         |

|    |      |      |001210 |            |68    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 39.|001720|001721|C      |CESTA MIMO  |C     |    151|  V  |         |

|    |      |      |001320 |HOTELA      |001330|       |     |         |

|    |      |      |       |PLANIKA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 40.|001720|001722|O      |KROŽNA      |O     |    203|  V  |         |

|    |      |      |001721 |CESTA OB C2 |001722|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 41.|001720|001723|O      |C2 –        |Z P.  |     81|  V  |         |

|    |      |      |001722 |ZDRAVSTVENI |ZD    |       |     |         |

|    |      |      |       |DOM         |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 42.|001720|001724|O      |TOVARNIŠKA  |Z P.  |     93|  V  |         |

|    |      |      |001721 |CESTA –     |ZD    |       |     |         |

|    |      |      |       |ZDRAVSTVENI |      |       |     |         |

|    |      |      |       |DOM         |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 43.|001720|001725|C      |ODCEP OB    |Z     |    213|  V  |         |

|    |      |      |001330 |TEKSTINI    |NASIP |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 44.|001720|001726|O      |CESTA V C2  |C     |    130|  V  |         |

|    |      |      |001723 |OB HUBLJU   |001320|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 45.|001730|001731|C      |CESTA MIMO  |C     |    183|  V  |         |

|    |      |      |001290 |C3          |001290|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 46.|001740|001741|C      |CESTA DO    |C R2  |    773|  V  |         |

|    |      |      |001330 |KURIVA I    |444   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 47.|001750|001751|C R3   |BATIČ –     |C R2  |    492|  V  |         |

|    |      |      |609    |OBVOZNICA   |444   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 48.|001760|001761|O      |ODCEP       |Z     |     94|  V  |         |

|    |      |      |001751 |SLOKAR      |HŠ47/B|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 49.|001770|001771|C R3   |LETALIŠČE – |Z HŠ  |    197|  V  |         |

|    |      |      |609    |ŽELEZNIŠKA  |65    |       |     |         |

|    |      |      |       |PROGA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 50.|001780|001781|O      |CESTA ZA    |O     |    213|  V  |         |

|    |      |      |001791 |LEKARNO     |001801|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 51.|001790|001791|C      |KMETIJSKA   |Z HŠ  |    246|  V  |         |

|    |      |      |001320 |TRGOVINA –  |16    |       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA MIMO  |      |       |     |         |

|    |      |      |       |SODIŠČA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 52.|001790|001792|O      |ODCEP       |Z     |     69|  V  |         |

|    |      |      |001791 |ŽUPANČIČEVE |HŠ3/B |       |     |         |

|    |      |      |       |ULICE       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 53.|001790|001793|C      |ODCEP       |C     |     75|  V  |         |

|    |      |      |001270 |GREGORČIČEVE|001320|       |     |         |

|    |      |      |       |ULICE       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 54.|001790|001794|C      |ULICA 24.   |C     |     93|  V  |         |

|    |      |      |001320 |SEPTEMBRA   |001270|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 55.|001800|001801|C      |CESTA 5.    |Z HŠ  |    540|  V  |         |

|    |      |      |001320 |MAJA        |14    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 56.|001800|001802|O      |ODCEP LETNO |Z     |    111|  V  |         |

|    |      |      |001941 |KOPALIŠČE   |KOPAL.|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 57.|001800|001803|O      |CESTA DO ŠC |Z ŠC  |    103|  V  |         |

|    |      |      |001802 |POLICE      |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 58.|001800|001804|O      |POŠTA –     |O     |    118|  V  |         |

|    |      |      |001801 |KNJIGARNA   |001821|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 59.|001810|001811|O      |LOKARJEV    |C     |    297|  V  |         |

|    |      |      |001831 |DREVORED    |001270|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 60.|001820|001821|O      |CESTA MIMO  |O     |     83|  V  |         |

|    |      |      |001831 |KNJIGARNE   |001811|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 61.|001830|001831|C      |CESTA MIMO  |C     |    103|  V  |         |

|    |      |      |001320 |POLICIJE    |001270|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 62.|001840|001841|C      |VILHARJEVA  |C     |  1.269|  V  |         |

|    |      |      |001270 |ULICA       |001210|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 63.|001840|001842|O      |ODCEP V     |Z     |    126|  V  |         |

|    |      |      |001841 |PAPIRNICO   |HŠ28/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 64.|001840|001843|O      |ODCEP       |O     |     51|  V  |         |

|    |      |      |001841 |VILHARJEVA  |001841|       |     |         |

|    |      |      |       |V GASI      |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 65.|001850|001851|O      |STRITARJEVA |Z L.  |    112|  V  |         |

|    |      |      |001841 |ULICA       |TRG   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 66.|001860|001861|C      |ŠIBENIŠKA   |O     |    348|  V  |         |

|    |      |      |001270 |ULICA       |001941|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 67.|001870|001871|O      |ODCEP       |C     |     76|  V  |         |

|    |      |      |001861 |ŠIBENIŠKE   |001270|       |     |         |

|    |      |      |       |ULICE       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 68.|001890|001891|O      |CESTA MIMO  |O     |    311|  V  |         |

|    |      |      |001841 |SREDNJE     |001941|       |     |         |

|    |      |      |       |ŠOLE        |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 69.|001900|001901|O      |GRADIŠČE –  |Z HŠ  |    174|  V  |         |

|    |      |      |001941 |SEVER       |1/A   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 70.|001910|001911|O      |GRADIŠČE –  |Z HŠ  |    246|  V  |         |

|    |      |      |001901 |POVEZOVALNA |35    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 71.|001920|001921|O      |CESTA DO    |Z     |    164|  V  |         |

|    |      |      |001941 |LIČEN IN    |HŠ44/A|       |     |         |

|    |      |      |       |BAJCA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 72.|001930|001934|C      |ODCEP MIMO  |Z HŠ 3|     88|  V  |         |

|    |      |      |001210 |VRTCA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 73.|001930|001935|C      |ODCEP TRNJE |O     |     67|  V  |         |

|    |      |      |001210 |– ZGORNJA   |503181|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 74.|001930|001936|C      |ODCEP TRNJE |O     |    108|  V  |         |

|    |      |      |001210 |– SPODNJA   |503181|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 75.|001940|001941|C      |ULICA       |Z HŠ 7|  1.226|  V  |         |

|    |      |      |001270 |QUILIANO –  |      |       |     |         |

|    |      |      |       |GRADIŠČE    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 76.|001950|001951|C      |POT V       |O     |    286|  V  |         |

|    |      |      |001210 |GRIVČE – DO |001641|       |     |         |

|    |      |      |       |V. PILONA   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 77.|001960|001961|C R1   |ULICA       |C     |    256|  V  |         |

|    |      |      |207    |SREČKO      |001260|       |     |         |

|    |      |      |       |KOSOVEL –   |      |       |     |         |

|    |      |      |       |BEVKOVA     |      |       |     |         |

|    |      |      |       |ULICA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 78.|001970|001971|C R1   |NA TRATI    |O     |    181|  V  |         |

|    |      |      |207    |            |001591|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 79.|002000|002001|C      |ULICA       |Z     |    208|  V  |         |

|    |      |      |001260 |MILANA      |PARKI.|       |     |         |

|    |      |      |       |KLEMENČIČA  |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

Skupna dolžina mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Ajdovščina znaša 18.798 m (18,798 km).

6. člen

Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|    Opis    | Konec|Dolžina|Vrsta|Preostala|

| št.|      |      | odseka|            |odseka| [m]   |prom.| dolžina |

|    |      |      |       |            |      |       |     |    v    |

|    |      |      |       |            |      |       |     | sosednji|

|    |      |      |       |            |      |       |     |  občini |

|    |      |      |       |            |      |       |     |   [m]   |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 1. |501010|501011|C R2   |POT DO      |Z HŠ  |    84 |  V  |         |

|    |      |      |444    |PEKARNE     |72    |       |     |         |

|    |      |      |       |BELINGAR    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 2. |501020|501021|C R2   |POT MIMO    |C     |   446 |  V  |         |

|    |      |      |444    |VRTCA       |001160|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 3. |501030|501031|C      |ZGORNJA POT |O     |   420 |  V  |         |

|    |      |      |001160 |V ČRNIČAH   |501041|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 4. |501040|501041|C R2   |POT NA VRH  |Z HŠ  |   291 |  V  |         |

|    |      |      |444    |ČRNIČ       |100   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 5. |501060|501061|C R2   |POT K       |Z     |   363 |  V  |         |

|    |      |      |444    |POKOPALIŠČU |POKOP.|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 6. |501070|501071|C R2   |POT V       |Z HŠ  |   195 |  V  |         |

|    |      |      |444    |KONJŠČAK    |16    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 7. |501080|501081|C      |POT DO      |Z HŠ  | 1.219 |  V  |         |

|    |      |      |001160 |UŠAJEV      |1A    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 8. |501090|501091|C      |ODCEP SLEJKI|Z HŠ  |   646 |  V  |         |

|    |      |      |001160 |            |30    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 9. |501090|501092|C      |ODCEP TABOR |Z HŠ  |   245 |  V  |         |

|    |      |      |001160 |            |18    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 10.|501100|501101|C R2   |SELO –      |O     | 1.180 |  V  |         |

|    |      |      |444    |MALOVŠE     |501121|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 11.|501110|501111|O      |JERNEJEVA   |O     |    57 |  V  |         |

|    |      |      |501101 |POT         |501101|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 12.|501120|501121|O      |MALOVŠE –   |Z     |   204 |  V  |         |

|    |      |      |501101 |POKOPALIŠČE |POKOP.|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 13.|501130|501131|C      |LC 001010 – |O     |   430 |  V  |         |

|    |      |      |001010 |GOJAČE      |501151|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 14.|501130|501132|O      |POVEZOVALNA |O     |   120 |  V  |         |

|    |      |      |501141 |GOJAČE      |501131|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 15.|501130|501133|O      |POT K       |O     |   186 |  V  |         |

|    |      |      |501131 |LIČNOVIM    |501141|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 16.|501130|501134|C      |OBRTNA CONA |C     |   759 |  V  |         |

|    |      |      |001010 |GOJAČE      |001010|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 17.|501140|501141|C      |GOJAČE –    |Z     |   700 |  V  |         |

|    |      |      |001010 |LOVSKA KOČA |HŠ36/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 18.|501140|501142|O      |GOJAČE – POD|O     |   107 |  V  |         |

|    |      |      |501141 |CERKVIJO    |501141|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 19.|501140|501143|O      |GOJAČE 20   |Z HŠ  |    50 |  V  |         |

|    |      |      |501142 |            |20    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 20.|501140|501144|O      |GOJAČE V    |O     |    50 |  V  |         |

|    |      |      |501141 |VASI        |501133|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 21.|501140|501145|O      |GOJAČE – NAD|Z HŠ  |    64 |  V  |         |

|    |      |      |501141 |CERKVIJO    |24A   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 22.|501150|501151|O      |MALOVŠE –   |O     |   457 |  V  |         |

|    |      |      |501101 |GOJAČE      |501141|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 23.|501170|501171|O      |FETČEVA POT |O     |   181 |  V  |         |

|    |      |      |501151 |            |501101|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 24.|501180|501181|C R3   |POT SKOZI   |Z HŠ  |   844 |  V  |         |

|    |      |      |611    |SELO        |98    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 25.|501180|501182|O      |POT PROTI   |Z     |   327 |  V  |         |

|    |      |      |501181 |GRADU       |HŠ33/D|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 26.|501180|501183|O      |POT V SELU  |C R3- |   168 |  V  |         |

|    |      |      |501181 |            |611   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 27.|501180|501184|O      |POT NA JUG  |Z     |   146 |  V  |         |

|    |      |      |501181 |SELA        |HŠ81/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 28.|501180|501185|O      |POT NA ZAHOD|O     |   431 |  V  |         |

|    |      |      |501181 |SELA        |501221|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 29.|501190|501191|C      |POT OB HITRI|C R2  |   223 |  V  |         |

|    |      |      |001010 |CESTI       |444   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 30.|501200|501201|O      |POVEZOVALNA |O     |   138 |  V  |         |

|    |      |      |501181 |PO SELU     |501182|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 31.|501210|501211|C R3   |POT DO      |Z     |    96 |  V  |         |

|    |      |      |611    |POKOPALIŠČA |POKOP.|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 32.|501220|501221|C R3   |POT V       |Z     |   314 |  V  |         |

|    |      |      |611    |STEPNJAK    |EFEKT |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 33.|501230|501231|C R3   |OD ŠOLE ČEZ |O     |   780 |  V  |         |

|    |      |      |611    |RODNE DO HC |501232|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 34.|501230|501232|O      |BATUJE –    |C R2  |   743 |  V  |         |

|    |      |      |501231 |ČRNIČE      |444   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 35.|501230|501233|O      |POT NA      |Z     |   136 |  V  |         |

|    |      |      |501232 |POKOPALIŠČE |POKOP.|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 36.|501230|501234|O      |POT V DOLNJI|Z HŠ  |    74 |  V  |         |

|    |      |      |501261 |KONEC       |58    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 37.|501240|501241|C R3   |POT NA BREZI|Z     |   109 |  V  |         |

|    |      |      |611    |            |HŠ77/B|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 38.|501250|501251|C R3   |POT MIMO    |O     |   418 |  V  |         |

|    |      |      |611    |MIZARSTVA   |501231|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 39.|501250|501252|O      |OC MLAKE JUG|Z HŠ  |   160 |  V  |         |

|    |      |      |501251 |            |2c    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 40.|501250|501253|O      |OC MLAKE    |Z HŠ  |   237 |  V  |         |

|    |      |      |501251 |SEVER       |1/H   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 41.|501260|501261|C R3   |ZAHODNA POT |O     |   366 |  V  |         |

|    |      |      |611    |MIMO        |501232|       |     |         |

|    |      |      |       |KOVAČEVIH   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 42.|501280|501281|C      |POT MIMO    |C R2  |   546 |  V  |         |

|    |      |      |001030 |PIRJEVCA –  |444   |       |     |         |

|    |      |      |       |GULI        |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 43.|501280|501282|O      |VRTOVIN –   |Z HŠ  |   107 |  V  |         |

|    |      |      |501281 |ZAHOD       |27    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 44.|501290|501291|O      |POT SKOZI   |O     |   112 |  V  |         |

|    |      |      |501302 |VRTOVIN     |501302|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 45.|501290|501292|O      |ODCEP BRAJDA|Z     |   167 |  V  |         |

|    |      |      |501302 |– HRIB      |HŠ71/E|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 46.|501300|501301|C      |ŠOLA –      |O     |   614 |  V  |         |

|    |      |      |001030 |ŠATEJI –    |501311|       |     |         |

|    |      |      |       |SUBANI      |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 47.|501300|501302|O      |POT SKOZI   |C     |   507 |  V  |         |

|    |      |      |501301 |VRTOVIN     |001030|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 48.|501310|501311|C      |POT SUBANI  |Z HŠ  |   666 |  V  |         |

|    |      |      |001030 |            |94    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 49.|501310|501312|O      |ODCEP       |Z     |   282 |  V  |         |

|    |      |      |501311 |KOCJANI     |HŠ95/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 50.|501320|501321|O      |KAPELICA –  |Z HŠ  |   189 |  V  |         |

|    |      |      |001032 |FEVČI       |108   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 51.|501320|501322|O      |KAPELICA –  |Z HŠ  |   394 |  V  |         |

|    |      |      |001032 |LOZARJI     |100   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 52.|501340|501341|C R2   |POT DO      |Z HŠ 4|   212 |  V  |         |

|    |      |      |444    |GRŽELJI     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 53.|501340|501342|C R2   |ODCEP       |Z     |   254 |  V  |         |

|    |      |      |444    |VRTOVIN –   |PODVO.|       |     |         |

|    |      |      |       |POLJE       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 54.|501350|501351|C R2   |POTOČE –    |C     |   594 |  V  |         |

|    |      |      |444    |KRKOČI      |001030|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 55.|501360|501361|O      |POT PO      |C     |   182 |  V  |         |

|    |      |      |501351 |POTOČAH     |001030|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 56.|501370|501371|C R2   |ODCEP PRI   |O     |   346 |  V  |         |

|    |      |      |444    |STARI ŠPINI |501351|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 57.|501380|501381|C      |CERKEV –    |Z HŠ  |   510 |  V  |         |

|    |      |      |001030 |BATAGELJI   |42    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 58.|501380|501382|C      |ODCEP POKI  |Z HŠ  |   422 |  V  |         |

|    |      |      |001030 |            |44    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 59.|501390|501391|C      |KAMNJE      |O     |   167 |  V  |         |

|    |      |      |001030 |POVEZAVA    |501381|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 60.|501400|501401|C      |POT PROTI   |Z HŠ 9|   111 |  V  |         |

|    |      |      |001030 |MLADICE     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 61.|501410|501411|C      |POT V       |Z HŠ  |   304 |  V  |         |

|    |      |      |001030 |KUKANJE     |44A   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 62.|501420|501421|C R2   |HROBAČI –   |C     |   993 |  V  |         |

|    |      |      |444    |ŽELEZNIŠKA  |001080|       |     |         |

|    |      |      |       |POSTAJA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 63.|501420|501422|O      |POT PO      |Z HŠ32|    75 |  V  |         |

|    |      |      |501421 |HROBAČIH    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 64.|501430|501431|O      |POKOPALIŠČE |Z     |   371 |  V  |         |

|    |      |      |501421 |– SV. PETER |CERKEV|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 65.|501440|501441|C R2   |ODCEP GRIČ  |Z HŠ  |   160 |  V  |         |

|    |      |      |444    |            |33A   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 66.|501450|501451|O      |POT ČEZ HRIB|C     |   145 |  V  |         |

|    |      |      |501421 |            |001080|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 67.|501450|501452|O      |POT NA HRIB |C     |   131 |  V  |         |

|    |      |      |501451 |– ZAHODNA   |001080|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 68.|501450|501453|O      |POT NA HRIB |Z     |    31 |  V  |         |

|    |      |      |501452 |– JUŽNA     |HŠ40/B|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 69.|501460|501461|C      |VELIKA VAS –|C R2  |   517 |  V  |         |

|    |      |      |001080 |BEDENEC – TP|444   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 70.|501470|501471|O      |POT SKOZI   |O     |    71 |  V  |         |

|    |      |      |501461 |VELIKO VAS  |501461|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 71.|501490|501491|C      |PIKČI –     |O     |   765 |  V  |         |

|    |      |      |001080 |KOZJA PARA  |501501|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 72.|501500|501501|C      |POT V       |Z HŠ  |   296 |  V  |         |

|    |      |      |501490 |KOZJEPARO   |106   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 73.|501510|501511|C R2   |SKRILJE –   |C R2  | 1.789 |  V  |         |

|    |      |      |444    |BAJČI –     |444   |       |     |         |

|    |      |      |       |DOBRAVLJE   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 74.|501510|501512|O      |ODCEP MLAC  |Z HŠ  |   176 |  V  |         |

|    |      |      |501511 |            |90    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 75.|501510|501513|O      |BAJČI –     |Z     |   218 |  V  |         |

|    |      |      |501511 |ZAHOD       |HŠ90/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 76.|501520|501521|O      |BAJČI –     |Z HŠ  |   727 |  V  |         |

|    |      |      |501511 |ZDEŠČE      |69    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 77.|501530|501531|O      |ODCEP ZA    |Z HŠ  |   509 |  V  |         |

|    |      |      |501511 |RUŠTJE      |68    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 78.|501530|501533|O      |RUŠENSKA    |O     |    92 |  V  |         |

|    |      |      |501531 |CESTA       |501531|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 79.|501540|501541|O      |OBVOZNA     |O     |   551 |  V  |         |

|    |      |      |501511 |CESTA       |501551|       |     |         |

|    |      |      |       |SKRILJE     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 80.|501540|501542|O      |POT MIMO    |O     |    63 |  V  |         |

|    |      |      |501541 |DOMA        |501511|       |     |         |

|    |      |      |       |KRAJANOV    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 81.|501540|501543|O      |SKRILJE-    |C     |   787 |  V  |         |

|    |      |      |501541 |STOMAŽ      |001980|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 82.|501550|501551|O      |POT ČEZ     |Z HŠ  |   195 |  V  |         |

|    |      |      |501511 |KISLI HRIB  |23    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 83.|501560|501561|O      |POT V       |Z     |   863 |  V  |         |

|    |      |      |503271 |JOUHOVNO    |HŠ100A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 84.|501570|501571|C R2   |POT V BRAJDO|Z HŠ  |   167 |  V  |         |

|    |      |      |444    |            |74    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 85.|501580|501581|O      |POT PO      |Z HŠ  |   124 |  V  |         |

|    |      |      |501571 |BRAJDI      |68    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 86.|501590|501591|C R2   |POT OB      |Z     |   365 |  V  |         |

|    |      |      |444    |PUNGRADU    |POTOK |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 87.|501600|501601|C R2   |DULANA VAS  |Z HŠ  |   243 |  V  |         |

|    |      |      |444    |            |92A   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 88.|501610|501611|C R2   |POT POD     |Z HŠ  |   436 |  V  |         |

|    |      |      |444    |VIADUKTOM   |100   |       |     |         |

|    |      |      |       |RIBNIK      |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 89.|501620|501621|C R2   |MEKLAVŠE    |O     |   196 |  V  |         |

|    |      |      |444    |            |501631|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 90.|501630|501631|C R2   |ŽELEZNIŠKA  |O     |   291 |  V  |         |

|    |      |      |444    |POSTAJA – OB|503271|       |     |         |

|    |      |      |       |ŽELEZNICI   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 91.|501630|501632|C R2   |POT NA      |Z     |   365 |  V  |         |

|    |      |      |444    |NEMŠKARCO   |NASIP |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 92.|501630|501633|C R2   |ODCEP PROTI |Z     |   259 |  V  |         |

|    |      |      |444    |NEMŠKARCI   |NASIP |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 93.|501630|501634|C R2   |CESTA DO    |Z HŠ 2|   201 |  V  |         |

|    |      |      |444    |BONETA      |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 94.|501640|501641|C      |POT STRGULKA|Z     |   107 |  V  |         |

|    |      |      |001150 |            |HŠ23/B|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 95.|501660|501661|C      |POT NA HRIB |Z HŠ  |   402 |  V  |         |

|    |      |      |001980 |            |8/A   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 96.|501660|501662|O      |ODCEP HRIB –|Z HŠ 2|    90 |  V  |         |

|    |      |      |501661 |VZHOD       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 97.|501670|501671|O      |HRIB –      |C     |   211 |  V  |         |

|    |      |      |501661 |KLEMENČIČ   |001980|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 98.|501680|501681|O      |STOMAŽ –    |Z HŠ  |   940 |  V  |         |

|    |      |      |501711 |BRATINI     |86    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

| 99.|501680|501682|O      |POT MIMO    |C     |    59 |  V  |         |

|    |      |      |501681 |CERKVE      |001980|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|100.|501680|501683|C      |STOMAŽ –    |Z HŠ  |    46 |  V  |         |

|    |      |      |001980 |ZAHOD       |15    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|101.|501690|501691|O      |ODCEP       |Z HŠ  |   327 |  V  |         |

|    |      |      |501681 |BATAGELJI   |76    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|102.|501700|501701|O      |STOMAŽ –    |Z HŠ  |   439 |  V  |         |

|    |      |      |501681 |GRIŽE       |70    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|103.|501710|501711|C      |STOMAŽ – PRI|Z most|   447 |  V  |         |

|    |      |      |001980 |MLINU       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|104.|501720|501721|O      |POT PO KRIŽU|Z GRAD|    90 |  V  |         |

|    |      |      |501731 |PROTI GRADU |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|105.|501720|501723|O      |POT PO REBRI|Z HŠ  |    42 |  V  |         |

|    |      |      |501721 |            |17    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|106.|501730|501731|O      |POT PO KRIŽU|O     |   358 |  V  |         |

|    |      |      |503271 |KROŽNA –    |501731|       |     |         |

|    |      |      |       |ZAHOD       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|107.|501730|501732|O      |NUTOVA POT  |O     |   174 |  V  |         |

|    |      |      |501731 |            |501731|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|108.|501730|501734|O      |ŠČEKOVA POT |O     |   112 |  V  |         |

|    |      |      |501732 |            |501732|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|109.|501730|501735|O      |DREJETEVA   |O     |    49 |  V  |         |

|    |      |      |501732 |POT         |501731|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|110.|501730|501736|O      |BAJCOVA POT |Z HŠ  |    26 |  V  |         |

|    |      |      |501732 |            |38    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|111.|501730|501737|O      |OD ŠČEKOVE  |O     |    25 |  V  |         |

|    |      |      |501731 |DO KOROŠČEVE|501734|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|112.|501740|501741|C      |MAKOVCI –   |O     | 1.438 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |VELIKA VAS  |501461|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|113.|501740|501742|O      |ODCEP PODHUM|Z HŠ  |    96 |  V  |         |

|    |      |      |501741 |            |12    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|114.|501750|501751|C      |CESTA PROTI |Z HC  |   570 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |HITRI CESTI |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|115.|501760|501761|O      |PODHUM –    |C     |   288 |  V  |         |

|    |      |      |501741 |BRATAŠEVCI  |001060|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|116.|501760|501762|C      |ODCEP       |C     |   109 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |BRATAŠEVCI  |001060|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|117.|501770|501771|C      |POT SKOZI   |C     |   120 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |JANEŽE      |001060|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|118.|501780|501781|C      |JANEŽI-     |O     |   530 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |BITNJE-     |501791|       |     |         |

|    |      |      |       |STRNOVŠE    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|119.|501790|501791|C      |JANEŽI -    |C     |   242 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |STRNOVŠE    |001060|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|120.|501800|501801|C      |KOMPARI –   |C     | 1.258 |  V  |         |

|    |      |      |001150 |BITOVI      |001150|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|121.|501800|501802|C      |POT NA TOKAJ|Z HŠ  |   131 |  V  |         |

|    |      |      |001150 |            |74    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|122.|501810|501811|O      |POT V BREG  |Z HŠ 1|   374 |  V  |         |

|    |      |      |501801 |            |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|123.|501820|501821|O      |POT V       |Z     |   259 |  V  |         |

|    |      |      |501801 |BELCOVŠE    |HŠ100A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|124.|501830|501831|C      |POT FUŽINA  |Z HŠ  |    94 |  V  |         |

|    |      |      |001150 |ČAVEN       |76B   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|125.|501830|501832|C      |POT V GRAPO |Z HŠ  |   153 |  V  |         |

|    |      |      |001150 |            |71    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|126.|501840|501841|C      |KOMPARSKA   |C R3  |   450 |  V  |         |

|    |      |      |001150 |POT         |609   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|127.|501850|501851|C      |BRITH –     |O     |   806 |  V  |         |

|    |      |      |001150 |PALJKI      |501891|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|128.|501850|501852|O      |ODCEP       |O     |   127 |  V  |         |

|    |      |      |501851 |MIZINSKA VAS|501852|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|129.|501860|501861|O      |ODCEP PRI   |Z     |   240 |  V  |         |

|    |      |      |501851 |CERKVI      |HŠ12/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|130.|501870|501871|O      |ODCEP KUŠI  |Z HŠ  |   305 |  V  |         |

|    |      |      |501851 |            |45    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|131.|501880|501881|C R3   |CERKEV –    |Z HŠ  |   215 |  V  |         |

|    |      |      |609    |MIZINSKA VAS|123   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|132.|501890|501891|C R3   |PALJK –     |O     | 1.405 |  V  |         |

|    |      |      |609    |KOVAČI      |501891|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|133.|501890|501892|O      |POT SKOZI   |O     |   185 |  V  |         |

|    |      |      |501891 |PALJKE      |501891|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|134.|501890|501893|O      |POT NA      |Z HŠ  |   501 |  V  |         |

|    |      |      |501891 |KOVAČEVŠE   |137   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|135.|501900|501901|C R3   |ODCEP NA    |Z     |    88 |  V  |         |

|    |      |      |609    |BROD        |HŠ157A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|136.|501910|501911|C R3   |POT NA BROD |Z HŠ  |   177 |  V  |         |

|    |      |      |609    |            |149   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|137.|501920|501921|C R3   |POT SKOZI   |O     |   104 |  V  |         |

|    |      |      |609    |SLOKARJE    |501922|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|138.|501920|501922|C R3   |ODCEP       |Z HŠ  |   120 |  V  |         |

|    |      |      |609    |SLOKARJI    |168   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|139.|501930|501931|C      |POT SKOZI   |C     |   200 |  V  |         |

|    |      |      |001210 |ČOHE        |001210|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|140.|501930|501932|O      |ODCEP ČOHI –|C     |   243 |  V  |         |

|    |      |      |501931 |BALINIŠČE   |001210|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|141.|501940|501941|C      |POT SKOZI   |C     |   142 |  V  |         |

|    |      |      |001210 |GORENJE     |001210|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|142.|501950|501951|C      |ODCEP       |Z HŠ  |   162 |  V  |         |

|    |      |      |001210 |GORENJE     |219   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|143.|501960|501961|C R3   |POT DO      |Z HŠ 1|   162 |  V  |         |

|    |      |      |609    |ŠPACAPANA   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|144.|501970|501971|O      |POT V       |Z HŠ 5|   182 |  V  |         |

|    |      |      |503411 |BIZJAKE     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|145.|501970|501972|O      |POD HRASTI  |Z HŠ 7|    97 |  V  |         |

|    |      |      |503411 |            |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|146.|501970|501973|C      |ODCEP ULICE |Z     |    52 |  V  |         |

|    |      |      |001310 |IVANA       |HŠ21/C|       |     |         |

|    |      |      |       |KOSOVELA    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|147.|501980|501981|O      |CVETNA ULICA|O     |   100 |  V  |         |

|    |      |      |503411 |            |503411|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|148.|501980|501982|O      |POT PROTI   |Z     |   240 |  V  |         |

|    |      |      |503411 |MLINU       |POTOK |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|149.|501980|501983|O      |POT PROTI   |Z HŠ  |    58 |  V  |         |

|    |      |      |503411 |ČIBEJU      |41    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|150.|501980|501984|O      |POT PROTI   |Z HŠ  |   117 |  V  |         |

|    |      |      |503411 |BRECLJU     |45    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|151.|501990|501991|C R2   |KOŽMANI –   |O     |   739 |  V  |         |

|    |      |      |444    |ŽAPUŽE      |503411|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|152.|502010|502011|O      |POT MIMO    |O     |   151 |  V  |         |

|    |      |      |501991 |LEMUTOVIH   |501991|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|153.|502010|502012|O      |KOŽMANI –   |O     |   509 |  V  |         |

|    |      |      |502011 |DOLGA       |502411|       |     |         |

|    |      |      |       |POLJANA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|154.|502020|502021|O      |SPODNJA     |Z HŠ  |   275 |  V  |         |

|    |      |      |503411 |CESTA V     |102   |       |     |         |

|    |      |      |       |ANDLOVCU    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|155.|502020|502022|O      |ZGORNJA     |O     |   240 |  V  |         |

|    |      |      |503411 |CESTA V     |503211|       |     |         |

|    |      |      |       |ANDLOVCU    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|156.|502040|502041|O      |POT NA GRAD |Z HŠ  |   229 |  V  |         |

|    |      |      |502051 |            |32    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|157.|502040|502042|C      |POT POD     |Z HŠ  |   252 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |GRADOM      |37J   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|158.|502050|502051|C      |ŽABLJE –    |C     |   440 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |MIMO        |001060|       |     |         |

|    |      |      |       |POKOPALIŠČA |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|159.|502050|502052|O      |POT NA ZAHOD|Z HŠ  |    71 |  V  |         |

|    |      |      |502051 |VELIKIH     |13    |       |     |         |

|    |      |      |       |ŽABELJ      |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|160.|502060|502061|O      |POT V VAS   |Z HŠ  |   123 |  V  |         |

|    |      |      |502071 |            |63    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|161.|502070|502071|C      |VELIKE      |O     | 2.692 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |ŽABLJE –    |502101|       |     |         |

|    |      |      |       |UHANJE      |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|162.|502070|502072|O      |KROŽNA MIMO |O     |   134 |  V  |         |

|    |      |      |502071 |POTOKA      |502071|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|163.|502070|502073|O      |POT ČEZ     |C     |    79 |  V  |         |

|    |      |      |502072 |POTOK       |001060|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|164.|502070|502074|O      |POVEZOVALNA |O     |    74 |  V  |         |

|    |      |      |502072 |– VZHOD     |502061|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|165.|502080|502081|C      |VRTOVČE – PO|Z HŠ 9|   179 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |VASI        |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|166.|502090|502091|C      |VRTOVČE –   |Z HŠ  |   614 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |LISJAKI     |24    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|167.|502100|502101|C      |USTJE –     |Z HŠ  | 1.404 |  V  |         |

|    |      |      |001110 |UHANJE      |80    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|168.|502110|502111|O      |VAS –       |Z HŠ  |   221 |  V  |         |

|    |      |      |502101 |GABRIJELI   |69    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|169.|502120|502121|C      |POT PO VASI |O     |   225 |  V  |         |

|    |      |      |001110 |            |502111|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|170.|502120|502122|C      |POT PROTI   |Z HŠ  |   111 |  V  |         |

|    |      |      |001110 |SV. JANEZU  |52    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|171.|502130|502131|O      |USTJE –     |C     |   593 |  V  |         |

|    |      |      |502101 |DOLENJE     |001100|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|172.|502130|502132|O      |ODCEP       |O     |   150 |  V  |         |

|    |      |      |502131 |JOVŠČEK     |502131|       |     |         |

|    |      |      |       |(KROŽNA)    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|173.|502130|502133|C      |POT SKOZI   |C     |   212 |  V  |         |

|    |      |      |001100 |DOLENJE     |001100|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|174.|502150|502151|O      |VIDMARJI –  |O     |   490 |  V  |         |

|    |      |      |001122 |TEVČE       |001122|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|175.|502160|502161|C      |POT V       |Z HŠ  |   245 |  V  |         |

|    |      |      |001120 |ŠTRANCARJE  |13    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|176.|502160|502162|O      |ŠTRANCARJI –|O     |   747 |  V  |         |

|    |      |      |502161 |TEVČE       |001122|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|177.|502170|502171|C      |ODCEP MARCI |Z HŠ  |   268 |  V  |         |

|    |      |      |001120 |            |26    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|178.|502180|502181|C      |POT V BRITH |C     |   515 |  V  |         |

|    |      |      |001100 |            |001120|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|179.|502180|502182|C      |CERKEV – TP |Z HŠ  |    55 |  V  |         |

|    |      |      |001120 |            |56    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|180.|502180|502183|C      |ODCEP DO TP |O     |    67 |  V  |         |

|    |      |      |001120 |            |502182|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|181.|502180|502184|C      |ODCEP HONICE|Z HŠ  |    67 |  V  |         |

|    |      |      |001120 |            |37    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|182.|502180|502185|C      |ODCEP NOVO  |Z     |   276 |  V  |         |

|    |      |      |001100 |NASELJE     |HŠ88/B|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|183.|502190|502191|C      |POT KOBOLI  |Z HŠ  |   121 |  V  |         |

|    |      |      |001100 |            |100   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|184.|502190|502192|O      |KOBOLI      |O     |   105 |  V  |         |

|    |      |      |502191 |KROŽNA      |502193|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|185.|502190|502193|C      |ODCEP       |Z HŠ  |   114 |  V  |         |

|    |      |      |001100 |PLANINE     |113   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|186.|502200|502201|C      |ODCEP       |Z     |   158 |  V  |         |

|    |      |      |001120 |GORENJA VAS |HŠ82/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|187.|502210|502211|C      |POT SKOZI   |Z HŠ  |   148 |  V  |         |

|    |      |      |001090 |ŠMARJE      |10    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|188.|502210|502212|C      |POT MIMO    |C     |   199 |  V  |         |

|    |      |      |001090 |ŠTEFANOVIH  |001090|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|189.|502210|502213|O      |POT MIMO    |O     |    74 |  V  |         |

|    |      |      |502214 |GROFOVGA    |502211|       |     |         |

|    |      |      |       |HRAMA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|190.|502210|502214|C      |POT PROTI   |Z HŠ 8|    64 |  V  |         |

|    |      |      |001090 |KALU        |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|191.|502210|502215|C      |POT PROTI   |Z     |   119 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |GASILSKEMU  |HŠ48/F|       |     |         |

|    |      |      |       |DOMU        |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|192.|502210|502216|O      |ODCEP       |O     |    77 |  V  |         |

|    |      |      |502212 |ŠTEFANOVI   |502211|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|193.|502220|502221|C      |ŠMARJE –    |Z HŠ  |   928 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |POTOK       |66    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|194.|502230|502231|C      |ŠMARJE –    |Z HŠ  |   842 |  V  |         |

|    |      |      |001060 |JAKULINI    |62    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|195.|502240|502241|O      |POT SKOZI   |Z HŠ  |   106 |  V  |         |

|    |      |      |502231 |HRASTJE     |50    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|196.|502250|502251|C      |KROŽNA SKOZI|C     |   510 |  V  |         |

|    |      |      |001090 |ZAVINO      |001090|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|197.|502250|502252|O      |ODCEP PUŠČA |Z HŠ  |   143 |  V  |         |

|    |      |      |502251 |            |13    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|198.|502260|502261|C      |POT MIMO    |C     |   277 |  V  |         |

|    |      |      |001100 |CERKVE      |001100|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|199.|502260|502262|O      |POT NA GRIŽO|Z HŠ  |    59 |  V  |         |

|    |      |      |502261 |            |78    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|200.|502260|502263|O      |ODCEP V     |Z HŠ  |   139 |  V  |         |

|    |      |      |502261 |GORENJI     |75    |       |     |         |

|    |      |      |       |KONEC       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|201.|502270|502271|C      |ODCEP DO    |Z HŠ  |    47 |  V  |         |

|    |      |      |001100 |KEGLJIŠČA   |95    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|202.|502280|502281|C      |ODCEP –     |Z HŠ  |   162 |  V  |         |

|    |      |      |001100 |VZHOD       |87    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|203.|502290|502291|C      |ODCEP       |Z HŠ  |   231 |  V  |         |

|    |      |      |001100 |PEGANSKA VAS|92    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|204.|502290|502292|C      |POT ČEZ     |C     |    79 |  V  |         |

|    |      |      |001100 |JEGNO       |001100|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|205.|502300|502301|C      |ŠOLA –      |C     |   288 |  V  |         |

|    |      |      |001100 |POKOPALIŠČE |001100|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|206.|502300|502302|O      |POT NA POLJE|Z HŠ  |   123 |  V  |         |

|    |      |      |502301 |            |7/A   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|207.|502300|502303|O      |POT NA      |Z HŠ 8|   113 |  V  |         |

|    |      |      |502302 |DRSALCO     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|208.|502310|502311|C      |KODROVI –   |Z HŠ 9|   936 |  V  |         |

|    |      |      |001050 |PEČENKOVI   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|209.|502320|502321|C      |ODCEP SV.   |Z     |   220 |  V  |         |

|    |      |      |001050 |MARTIN      |CERKEV|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|210.|502340|502341|O      |ODCEP ŽULJI |Z HŠ  |   167 |  V  |         |

|    |      |      |001052 |            |106   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|211.|502350|502351|C      |MARTINI –   |Z HŠ  | 1.427 |  V  |         |

|    |      |      |001050 |MOŽINI –    |79B   |       |     |         |

|    |      |      |       |CINKI       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|212.|502360|502361|O      |ODCEP       |Z HŠ  |   431 |  V  |         |

|    |      |      |502351 |FURLANI     |80    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|213.|502370|502371|O      |BRJE –      |C     |   712 |  V  |820 Nova |

|    |      |      |502311 |MRAVLJEVI   |001050|       |     |Gorica   |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|214.|502380|502381|C      |POT V PLAČAH|C     |   400 |  V  |         |

|    |      |      |001110 |            |001110|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|215.|502390|502391|C      |VZPOREDNA   |C     |   108 |  V  |         |

|    |      |      |001110 |POT V PLAČAH|001110|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|216.|502410|502411|O      |POT NA ZAHOD|Z HŠ  |   233 |  V  |         |

|    |      |      |502421 |DOLGE       |2J    |       |     |         |

|    |      |      |       |POLJANE I   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|217.|502410|502412|O      |POT NA ZAHOD|Z HŠ  |    65 |  V  |         |

|    |      |      |502421 |DOLGE       |2B    |       |     |         |

|    |      |      |       |POLJANE II  |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|218.|502420|502421|C R2   |POT V DOLGO |C     |   826 |  V  |         |

|    |      |      |444    |POLJANO     |001130|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|219.|502430|502431|O      |DOLGA       |C R1  | 1.359 |  V  |         |

|    |      |      |502441 |POLJANA –   |207   |       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA COL   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|220.|502430|502432|O      |POT MIMO    |C     |    61 |  V  |         |

|    |      |      |502431 |TRGOVINE    |001130|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|221.|502430|502433|O      |ODCEP ŠMIŠKI|Z     |   230 |  V  |         |

|    |      |      |502431 |KONEC       |HŠ31/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|222.|502440|502441|C      |POT PO VASI |O     |   213 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |            |502431|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|223.|502440|502442|C      |DOLGA       |Z     |   226 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |POLJANA –   |IGRIŠ.|       |     |         |

|    |      |      |       |IGRIŠČE     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|224.|502450|502451|C      |PIRČEVSKA   |C     | 1.041 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |VAS – GRAPA |001130|       |     |         |

|    |      |      |       |– ŠUMLJAK   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|225.|502450|502452|C      |POT MIMO    |C     |   164 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |ZADRUŽNEGA  |001130|       |     |         |

|    |      |      |       |DOMA        |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|226.|502450|502453|C      |POT DO      |Z     |    72 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |POKOPALIŠČA |POKOP.|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|227.|502450|502454|C      |POT POD     |Z HŠ  |    28 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |LUŽARJEVIMI |80    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|228.|502460|502461|O      |ODCEP V     |Z HŠ  |   219 |  V  |         |

|    |      |      |502451 |PEROVCE     |5/F   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|229.|502470|502471|C      |CURKOVSKA   |C     |   242 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |VAS –       |001140|       |     |         |

|    |      |      |       |KODELJSKA   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|230.|502470|502472|O      |CURKOVSKA   |Z     |    47 |  V  |         |

|    |      |      |502471 |VAS – VZHOD |HŠ82/B|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|231.|502470|502473|C      |POT POD     |Z     |   204 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |KRANJČEVSKO |HŠ30/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|232.|502470|502476|C      |ODCEP DO    |O     |   109 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |CERKVE      |502478|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|233.|502470|502477|C      |BRITH –     |C     |   390 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |RAVNE       |001140|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|234.|502470|502478|C      |PEVCOVI –   |C     |   207 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |MIKLETOVA   |001140|       |     |         |

|    |      |      |       |KAP         |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|235.|502470|502479|C      |BRITH –     |Z HŠ  |    32 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |ZAHOD       |76    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|236.|502480|502481|C      |SLUGA – SV. |Z     |   612 |  V  |         |

|    |      |      |001140 |AHACIJ      |CERKEV|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|237.|502480|502482|C      |ODCEP       |Z     |    85 |  V  |         |

|    |      |      |001140 |KORENOV     |HŠ127 |       |     |         |

|    |      |      |       |BORŠT       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|238.|502480|502483|C      |ODCEP       |Z     |   139 |  V  |         |

|    |      |      |001140 |SEVERSKA    |HŠ138 |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|239.|502480|502486|C      |KLANEC –    |Z     |    42 |  V  |         |

|    |      |      |001140 |ZMAGO       |HŠ121 |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|240.|502480|502487|C      |ODCEP KLANEC|O     |    35 |  V  |         |

|    |      |      |001140 |            |502501|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|241.|502490|502491|C R2   |AVTOBUSNA   |Z HŠ  |   313 |  V  |         |

|    |      |      |444    |POSTAJA –   |1/P   |       |     |         |

|    |      |      |       |PILIH       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|242.|502500|502501|C      |POT SKOZI   |O     |   329 |  V  |         |

|    |      |      |001140 |MOČILO      |502471|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|243.|502520|502522|C      |RIMSKA CESTA|Z HŠ  |   595 |  V  |         |

|    |      |      |001190 |            |33    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|244.|502520|502523|C R3   |POT NA GRIČ |Z HŠ  |   175 |  V  |         |

|    |      |      |621    |            |11    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|245.|502530|502531|C      |POT SKOZI   |Z HŠ 3|   108 |  V  |         |

|    |      |      |001190 |BELO        |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|246.|502550|502551|C      |POT SKOZI   |C     |   187 |  V  |         |

|    |      |      |001190 |PODKRAJ     |001190|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|247.|502550|502552|C      |PODKRAJ –   |C R3- |   180 |  V  |         |

|    |      |      |001190 |REGIONALNA  |621   |       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|248.|502560|502561|C R3   |ŠTEFANČIČI –|Z HŠ  |   433 |  V  |         |

|    |      |      |621    |SREBOTI     |107   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|249.|502570|502571|C R3-  |ODCEP STARA |Z HŠ  |    47 |  V  |         |

|    |      |      |621    |REGIONALNA  |97    |       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|250.|502580|502581|C R3   |ODCEP V     |Z HŠ  |   374 |  V  |         |

|    |      |      |621    |HRUŠICI     |98    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|251.|502590|502591|C      |LAZARJEVO   |Z     |   832 |  V  |         |

|    |      |      |001180 |BRDO – SUHI |KAPELA|       |     |         |

|    |      |      |       |VRH         |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|252.|502600|502601|C      |SONČNA RAJDA|Z HŠ  |   829 |  V  |         |

|    |      |      |001180 |– ŠKVARČI   |24    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|253.|502610|502611|O      |ODCEP DOLAR |Z HŠ 9|   812 |  V  |         |

|    |      |      |502621 |            |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|254.|502620|502621|C      |POT POLIČAR |Z HŠ 8|   790 |  V  |         |

|    |      |      |001180 |            |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|255.|502630|502631|C      |STRMEC –    |Z HŠ  |   412 |  V  |279      |

|    |      |      |130120 |ROBAR       |22    |       |     |Idrija   |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|256.|502640|502641|C RT   |ŽAGOLIČ –   |C     | 4.380 |  V  |1.340    |

|    |      |      |936    |STRMEC      |630620|       |     |Idrija   |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|257.|502640|502642|O      |ODCEP       |Z HŠ 2|   142 |  V  |         |

|    |      |      |502651 |JERINOVEC   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|258.|502640|502644|O      |MIKŽI       |C RT  |   463 |  V  |         |

|    |      |      |502641 |            |936   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|259.|502640|502645|O      |KRANČAR     |Z HŠ 9|   351 |  V  |         |

|    |      |      |502641 |            |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|260.|502650|502651|O      |PREDGOZDNIK |O     | 2.452 |  V  |168      |

|    |      |      |502641 |– STRMEC    |630621|       |     |Idrija   |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|261.|502660|502661|C R1   |MALO POLJE –|Z HŠ  | 1.794 |  V  |         |

|    |      |      |207    |COL         |15    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|262.|502670|502671|C R1   |HRASTOVA    |Z HŠ  |   225 |  V  |         |

|    |      |      |207    |GORICA      |102   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|263.|502670|502672|C R1   |POT DO      |Z     |   177 |  V  |         |

|    |      |      |207    |REZNIGA     |HŠ92/D|       |     |         |

|    |      |      |       |GRIČA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|264.|502670|502673|C R1   |ZGOJNE      |Z     |   156 |  V  |         |

|    |      |      |207    |            |HŠ92/C|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|265.|502670|502674|C R1   |MEJAKOVI    |Z     |   125 |  V  |         |

|    |      |      |207    |BOROVCI     |HŠ91/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|266.|502670|502675|C R1   |POT DO CURKA|Z HŠ  |    79 |  V  |         |

|    |      |      |207    |            |3/B   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|267.|502680|502681|C R1   |MIMO IGRIŠČA|C R1  |   255 |  V  |         |

|    |      |      |207    |NA COLU I   |207   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|268.|502680|502682|O      |VRH DRAG    |Z HŠ  |   102 |  V  |         |

|    |      |      |502681 |            |106   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|269.|502680|502683|O      |MIMO IGRIŠČA|Z HŠ  |   209 |  V  |         |

|    |      |      |502681 |NA COLU II  |124   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|270.|502690|502691|C R1   |KROŽNA NA   |O     |   154 |  V  |         |

|    |      |      |207    |TRG         |502691|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|271.|502690|502692|O      |POT ZA      |Z HŠ  |    83 |  V  |         |

|    |      |      |502691 |TRILEKOM    |73    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|272.|502700|502701|O      |POT NA      |C     |   165 |  V  |         |

|    |      |      |502691 |VODIŠKO     |001180|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|273.|502700|502702|C      |PREKRANJCA  |Z HŠ  |   186 |  V  |         |

|    |      |      |001180 |            |90E   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|274.|502700|502703|C      |ŽERIVŠE     |Z HŠ  |   263 |  V  |         |

|    |      |      |001180 |            |88G   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|275.|502710|502711|C R1   |POT MIMO    |C R3  |   157 |  V  |         |

|    |      |      |207    |ŠOLE        |621   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|276.|502720|502721|C R3   |POT V       |Z HŠ  |   272 |  V  |         |

|    |      |      |621    |SPODNJE     |55    |       |     |         |

|    |      |      |       |OREŠJE      |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|277.|502730|502731|C RT   |POT K JURIJU|Z HŠ  | 1.186 |  V  |         |

|    |      |      |936    |            |27    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|278.|502730|502732|O      |ODCEP       |Z HŠ  |   954 |  V  |         |

|    |      |      |502731 |LEMOVŠKI    |24    |       |     |         |

|    |      |      |       |GRIČ        |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|279.|502730|502733|O      |ODCEP LUKNJA|Z HŠ  |   295 |  V  |         |

|    |      |      |502731 |            |25    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|280.|502740|502741|C RT   |POT PO      |Z HŠ  |   149 |  V  |         |

|    |      |      |936    |MAKOBETIH – |2/A   |       |     |         |

|    |      |      |       |SREDNJA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|281.|502740|502742|C RT   |MAKOBETI –  |Z HŠ 1|    96 |  V  |         |

|    |      |      |936    |RUŠTOVI     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|282.|502740|502743|O      |MAKOBETI –  |Z HŠ  |    83 |  V  |         |

|    |      |      |502741 |ZGORNJA     |2/C   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|283.|502750|502751|C RT   |POT SKONČAR |Z GC  | 1.497 |  V  |         |

|    |      |      |936    |            |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|284.|502750|502752|O      |POT ŽEJNI   |Z HŠ 7|   231 |  V  |         |

|    |      |      |502751 |            |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|285.|502750|502753|O      |POT MATEČK  |Z HŠ  |   200 |  V  |         |

|    |      |      |502761 |            |11    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|286.|502760|502761|O      |ODCEP FRATAR|Z HŠ  |   475 |  V  |         |

|    |      |      |502751 |            |10    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|287.|502770|502771|C RT   |KOVŠCI      |Z HŠ  |   190 |  V  |         |

|    |      |      |936    |            |18    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|288.|502780|502781|O      |ŽGAVČEV VRH |Z     |   609 |  V  |         |

|    |      |      |502641 |– PAJERŠE   |KAPELA|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|289.|502790|502791|C RT   |KOVK – ŽGAVC|Z     |   545 |  V  |         |

|    |      |      |936    |            |GOZ.C.|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|290.|502800|502801|C RT   |MAJERIJA-   |Z     |   354 |  V  |         |

|    |      |      |936    |STRMIM DOLOM|OBRAČ.|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|291.|502810|502811|C RT   |POT NA SINJI|Z     | 1.407 |  V  |         |

|    |      |      |936    |VRH         |HŠ19/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|292.|502820|502821|O      |ODCEP       |Z HŠ 6|   488 |  V  |         |

|    |      |      |502811 |PETERLINI   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|293.|502830|502831|O      |ODCEP       |Z HŠ 5|   175 |  V  |         |

|    |      |      |502821 |ŠKOLOBRINI  |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|294.|502840|502841|C RT   |OŠ. KOVK –  |Z     | 1.129 |  V  |         |

|    |      |      |936    |URBAN       |GOZ.C.|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|295.|502850|502851|C RT   |ŽANDARINI   |Z HŠ  |    99 |  V  |         |

|    |      |      |936    |            |2/A   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|296.|502860|502861|C RT   |POT POD MEJO|Z HŠ  |   194 |  V  |         |

|    |      |      |936    |            |97    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|297.|502870|502871|C RT   |POT NA LAHOV|Z HŠ  |   641 |  V  |         |

|    |      |      |936    |GRIČ        |105   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|298.|502880|502881|C RT   |POT V DOL.  |Z     |   496 |  V  |         |

|    |      |      |936    |ČEBEJEVEC   |ODC.86|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|299.|502890|502891|C RT   |ANG. GORA – |Z HŠ  | 1.282 |  V  |         |

|    |      |      |936    |OJSTRICA    |74    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|300.|502900|502901|C RT   |POT V GORNJO|Z HŠ  |   181 |  V  |         |

|    |      |      |936    |PRISTAVO    |76    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|301.|502910|502911|C RT   |NA VRHU –   |Z HŠ  |   466 |  V  |         |

|    |      |      |936    |POD ZIDOM   |83    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|302.|502920|502921|O      |ODCEP       |Z HŠ  |   113 |  V  |         |

|    |      |      |502911 |OBRTLJAVEC  |81    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|303.|502930|502931|C RT   |OTLICA –    |Z HŠ  |   515 |  V  |         |

|    |      |      |936    |MOLJK       |59    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|304.|502940|502941|C RT   |CERKOVINA – |Z HŠ  |   274 |  V  |         |

|    |      |      |936    |POLJANCI    |46    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|305.|502950|502951|C RT   |CERKOVINA – |Z HŠ  |   697 |  V  |         |

|    |      |      |936    |KURJA VAS   |31    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|306.|502960|502961|C RT   |KITAJSKA –  |Z     |   894 |  V  |         |

|    |      |      |936    |SIBIRIJA    |GOZ.C.|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|307.|502970|502971|O      |ODCEP       |Z HŠ  |   318 |  V  |         |

|    |      |      |502961 |ADAMOVEC    |25    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|308.|502980|502981|C RT   |BIZJAK –    |Z NH  |   636 |  V  |         |

|    |      |      |936    |OBREZNICA   |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|309.|502990|502991|C RT   |POD KLEČETOM|Z HŠ  |   495 |  V  |         |

|    |      |      |936    |            |134   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|310.|503010|503011|C RT   |LAZ.H.-POLH-|Z HŠ  | 1.075 |  V  |         |

|    |      |      |936    |PODKAPELICE |132   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|311.|503030|503031|C RT   |POT NA      |Z HŠ  |   581 |  V  |         |

|    |      |      |936    |PODMAJ      |108   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|312.|503040|503041|C RT   |DOLINA – NA |Z HŠ  |   335 |  V  |         |

|    |      |      |936    |GRIČU       |103   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|313.|503050|503051|C RT   |HOTEL –     |Z     |   359 |  V  |         |

|    |      |      |936    |LIKARJI     |OBRAČ.|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|314.|503070|503071|O      |HOTEL –     |C     |   801 |  V  |         |

|    |      |      |503101 |BIZJAKI     |001170|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|315.|503080|503081|C      |POLANCI – V |Z HŠ  |   577 |  V  |         |

|    |      |      |001170 |BAJTI       |23    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|316.|503090|503091|O      |ODCEP BEVK  |Z HŠ  |   244 |  V  |         |

|    |      |      |503081 |            |31    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|317.|503100|503101|C RT   |HOTEL – NA  |Z HŠ  |   754 |  V  |         |

|    |      |      |936    |STARIH LAZIH|85    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|318.|503110|503111|C RT   |PREDMEJA – V|Z     |   423 |  V  |         |

|    |      |      |936    |LUKNJI      |HŠ15/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|319.|503120|503121|C      |KORENINA –  |Z     |   747 |  V  |         |

|    |      |      |001170 |RUPA        |HŠ30/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|320.|503130|503131|C      |POT DO      |Z     |   336 |  V  |         |

|    |      |      |001100 |ČISTILNE    |Č.NAP.|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|321.|503140|503141|O      |POT OB      |Z     | 1.265 |  V  |         |

|    |      |      |001941 |LOKAVSCKU   |BAJER |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|322.|503150|503151|O      |GRIVŠKA POT |O     |    90 |  V  |         |

|    |      |      |001701 |            |001951|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|323.|503160|503161|O      |POT V GRIVŠE|Z HŠ  |   391 |  V  |         |

|    |      |      |001641 |            |15    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|324.|503160|503162|O      |POT V       |Z HŠ  |    83 |  V  |         |

|    |      |      |503161 |JOUŠNIK     |11    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|325.|503170|503171|O      |PEŠPOT OB   |O     |   445 |  B  |         |

|    |      |      |001211 |HUBLJU      |001842|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|326.|503180|503181|C      |PEŠPOT TRNJE|Z TRG |   230 |  B  |         |

|    |      |      |001210 |– LAVRIČEV  |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|327.|503190|503191|O      |PEŠPOT OB   |O     |   221 |  B  |         |

|    |      |      |001351 |VRTCU RIBNIK|001381|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|328.|503200|503201|O      |OB VRTCU    |O     |    64 |  B  |         |

|    |      |      |503171 |HUBELJ      |001934|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|329.|503210|503211|O      |ANDLOVEC –  |O     |   474 |  B  |         |

|    |      |      |502021 |UL. MILANA  |002001|       |     |         |

|    |      |      |       |K.          |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|330.|503220|503221|C      |ČRNIČE –    |C R2  |   404 |  V  |         |

|    |      |      |001160 |POVEZAVA    |444   |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|331.|503230|503231|C R2   |POT V       |Z HŠ  |   238 |  V  |         |

|    |      |      |444    |LOGISTIČNI  |79    |       |     |         |

|    |      |      |       |CENTER      |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|332.|503240|503241|C R2   |POD         |Z HŠ 8|   166 |  V  |         |

|    |      |      |444    |LETALIŠČEM I|      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|333.|503240|503242|O      |POD         |Z HŠ  |   233 |  V  |         |

|    |      |      |503241 |LETALIŠČEM  |13    |       |     |         |

|    |      |      |       |II          |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|334.|503250|503251|C      |POT V GRAPO |Z HŠ  |   261 |  V  |         |

|    |      |      |001210 |            |63    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|335.|503250|503252|C      |POT V       |Z HŠ  |   187 |  V  |         |

|    |      |      |001210 |MAJERIJO    |40    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|336.|503260|503261|C      |POT V OTAVE |Z HŠ  |   122 |  V  |         |

|    |      |      |001130 |            |1G    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|337.|503270|503271|C R2   |VIPAVSKI    |O     | 1.063 |  V  |         |

|    |      |      |444    |KRIŽ – CESTA|501731|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|338.|503270|503272|O      |VIPAVSKI    |C     |   458 |  V  |         |

|    |      |      |503271 |KRIŽ – LC   |001060|       |     |         |

|    |      |      |       |001060      |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|339.|503280|503281|C R1   |PETERLINOVCA|Z HŠ35|   127 |  V  |         |

|    |      |      |207    |            |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|340.|503290|503291|O      |ODCEP NA    |Z HŠ  |    42 |  V  |         |

|    |      |      |001591 |POLŽEVI     |15C   |       |     |         |

|    |      |      |       |ULICI II    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|341.|503290|503292|O      |POLŽEVA –   |Z     |    73 |  V  |         |

|    |      |      |001591 |VZPOREDNA   |HŠ15/A|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|342.|503290|503293|O      |ODCEP NA    |Z HŠ  |    53 |  V  |         |

|    |      |      |001591 |POLŽEVI     |76    |       |     |         |

|    |      |      |       |ULICI –     |      |       |     |         |

|    |      |      |       |VZHOD       |      |       |     |         |

|    |      |      |       |SPODNJA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|343.|503290|503294|O      |ODCEP NA    |Z HŠ  |    43 |  V  |         |

|    |      |      |001591 |POLŽEVI     |72    |       |     |         |

|    |      |      |       |ULICI –     |      |       |     |         |

|    |      |      |       |VZHOD       |      |       |     |         |

|    |      |      |       |ZGORNJA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|344.|503300|503301|C R2   |CESTA DO    |Z HŠ  |   332 |  V  |         |

|    |      |      |444    |KURIVA II   |20    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|345.|503310|503311|O      |ŠIBENIŠKA   |O     |    46 |  V  |         |

|    |      |      |001871 |ULICA KROŽNO|001871|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|346.|503320|503321|O      |SLOMŠKOVA   |Z C.  |    50 |  V  |         |

|    |      |      |001491 |ULICA –     |TRG   |       |     |         |

|    |      |      |       |CANKARJEV   |      |       |     |         |

|    |      |      |       |TRG         |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|347.|503330|503331|C R1   |ODCEP       |Z     |    71 |  V  |         |

|    |      |      |207    |IDRIJSKA    |HŠ18/Č|       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA –     |      |       |     |         |

|    |      |      |       |ZAGORNJA    |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|348.|503330|503332|C R1   |ODCEP       |Z     |    62 |  V  |         |

|    |      |      |207    |IDRIJSKA    |HŠ16/C|       |     |         |

|    |      |      |       |CESTA –     |      |       |     |         |

|    |      |      |       |SREDNJA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|349.|503340|503341|O      |ODCEP       |Z HŠ  |    76 |  V  |         |

|    |      |      |001391 |KIDRIČEVA   |35    |       |     |         |

|    |      |      |       |ULICA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|350.|503350|503351|O      |ODCEP NA    |Z HŠ  |    65 |  V  |         |

|    |      |      |001591 |POLŽEVI     |29    |       |     |         |

|    |      |      |       |ULICI –     |      |       |     |         |

|    |      |      |       |VZHOD       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|351.|503360|503361|O      |GRIVŠKA POT |Z HŠ  |    64 |  V  |         |

|    |      |      |001551 |– VZHOD     |24    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|352.|503370|503371|O      |CESTA IX.   |Z HŠ  |    57 |  V  |         |

|    |      |      |001591 |KORPUSA –   |44    |       |     |         |

|    |      |      |       |CEBEJEVA    |      |       |     |         |

|    |      |      |       |ULICA       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|353.|503380|503381|C      |CEBEJEVA    |Z HŠ  |    66 |  V  |         |

|    |      |      |001260 |ULICA –     |30    |       |     |         |

|    |      |      |       |VZHOD       |      |       |     |         |

|    |      |      |       |ZGORNJA     |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|354.|503390|503391|O      |LAVRIČEVA   |Z HŠ 8|    72 |  V  |         |

|    |      |      |001661 |CESTA – OB  |      |       |     |         |

|    |      |      |       |CEBEJEVI    |      |       |     |         |

|    |      |      |       |ULICI       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|355.|503400|503401|O      |ODCEP       |Z HŠ  |   116 |  V  |         |

|    |      |      |001841 |VILHARJEVE  |61    |       |     |         |

|    |      |      |       |ULICE       |      |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|356.|503410|503411|C R2   |ANDLOVEC –  |O     |   877 |  V  |         |

|    |      |      |444    |KOSOVELOVA  |501971|       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|357.|503420|503421|C      |POT V PARK  |Z HŠ  |   128 |  V  |         |

|    |      |      |001320 |            |17    |       |     |         |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

|358.|958060|958061|C      |ODCEP DUPLJE|O     |   191 |  V  |292      |

|    |      |      |458410 |            |502483|       |     |Vipava   |

+----+------+------+-------+------------+------+-------+-----+---------+

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Ajdovščina znaša 129.269 m (129,269 km).

7. člen

Skupna dolžina kategoriziranih cest v Občini Ajdovščina znaša 260.991 m (260,991 km).

8. člen

H kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. in 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2013-278 (507) z dne 22. 10. 2013.

9. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 16/98, Uradni list RS, št. 60/02, 125/04).

10. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 371-0019/2012

Ajdovščina, dne 5. decembra 2013

 

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l.r.