New Page 1

Evidenca vstopov in izstopov v prostore

1. Naziv institucije:

Občina Brda
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca vstopov in izstopov v prostore
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 82. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ uprava lokalne skupnosti vodi evidenco vstopov in izstopov v prostore. V evidenci vstopov in izstopov se lahko o posamezniku vodijo samo naslednji osebni podatki: osebno ime, številka in vrsta osebnega dokumenta, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev ter datum, ura in razlog vstopa ali izstopa v ali iz prostorov.

5. Pravne podlage: Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ SOP 2004-01-3836
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): varstvo podatkov, osebni podatki
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Brda
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.1.2005
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: Anita Manfreda, e-pošta: anita.manfreda@obcina-brda.si