Na podlagi 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99) in 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram (MUV, št. 14/96) je Občinski svet občine Rače-Fram na 6. izredni seji, dne 14. novembra 2002, sprejel
 
S K L E P
 
 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
 
 
1. člen
 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram se za leto 2003 določi v višini 0,0561 SIT.
 
2. člen
 
Vrednost točke velja od 1. 1. 2003 dalje.
 
3. člen
 
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan Občine Rače-Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/6I-02-394
 
 
Datum: 15. november 2002