New Page 2

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 36/10)

 

Osnovna šola Markovci

enota vrtec

 

objavlja

 

JAVNI

VPIS NOVINCEV V VRTEC MARKOVCI ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012

 

Starše obveščamo, da je vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci za šolsko leto 2011/12 možen vsak dan do 22. 4. 2011 od 7.00 do 14.00 ure v tajništvu Osnovne šole Markovci.

Datum objave:

Štev.: 189/11

OS Markovci

Ravnatelj Ivan  Štrafela