New Page 2

Številka: 9000-1/2015-6

Datum: 20.1.2015

 

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014)

 

 

SKLICUJEM

 

1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gorje, ki bo trajala

od 20.1.2015 do 21.1.2015  po elektronski pošti.

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 

I. DNEVNI RED:

 

1. Imenovanje predstavnika Občine Gorje v Svet zavoda Gorenjskih lekarn (gradivo),

2. Potrditev mandata urednice in časopisnega sveta časopisa Gorjanc (gradivo).

 

 

Naprošam vas, da o predlaganem sklepu glasujete preko e-pošte na naslov: obcina.gorje@gorje.si.

 

 

 

 

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan