New Page 2

Skladno z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Rečica ob Savinji sestavila

P O R O Č I L O

o izidu lokalnih volitev 22. oktobra 2006

I.

Skupno število volilnih upravičencev vpisanih v volilne imenike    1895

SKUPAJ GLASOVALO                                          1318 volivcev

Od tega:

– skupaj glasovalo s potrdili                                0 volivcev

– skupaj glasovalo po pošti                                   3 volivci

– skupaj glasovalo na domu                                    3 volivci

– skupaj glasovalo predčasno                                20 volivcev

Volilna udeležba v Občini Rečica ob Savinji                      69,55%

II.

IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA OBČINE REČICA OB SAVINJI

a.

Skupaj volivcev za območje Občine Rečica ob Savinji                1895

Glasovalo je po volilnih imenikih                         1318 volivcev

Oddanih glasovnic je bilo                                          1318

Skupaj neveljavnih glasovnic                                         30

b.

Posamezni kandidat je prejel naslednje število glasov:

1. Vinko JERAJ                                               652 glasov

2. Jožef KRAMER                                              636 glasov

c. Skladno z določbo 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je občinska volilna komisija ugotovila, da je bil za župana Občine Rečica ob Savinji izvoljen: Vinko JERAJ, roj. 1. 6. 1957, Rečica ob Savinji 111, 3332 Rečic ob Savinji

Predlagatelj: Alojz Blažič in skupina volivcev, ki je prejel 50,62% glasov po veljavnih glasovnicah.

III.

IZID GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE REČICA OB SAVINJI

 

VOLILNA ENOTA 1:

a.

V volilni imenik za območje VE 1 je bilo vpisanih 241 volivcev

Glasovalo je:

– po volilnem imeniku 170 volivcev

(opomba: – glasovalo po pošti / volivci

– glasovalo predčasno 1 volivec)

– s potrdilom je glasovalo 0 volivcev.

SKUPAJ GLASOVALO 170 VOLIVCEV

VSEH ODDANIH GLASOVNIC JE BILO 170

SKUPAJ NEVALJAVNIH GLASOVNIC 6

b.

Posamezni kandidat je prejel naslednje število glasov:

1. Anton STRNIŠNIK                     88 glasov

2. Marko SENICA                        33 glasov

3. Peter BREZOVNIK                     43 glasov

 

VOLILNA ENOTA 2:

a.

V volilni imenik za območje VE 2 je bilo vpisanih 461 volivcev

Glasovalo je:

– po volilnem imeniku 342 volivcev

(opomba: – glasovalo po pošti 3 volivci

– glasovalo predčasno 11 volivcev)

– s potrdilom je glasovalo 0 volivcev.

SKUPAJ GLASOVALO 342 VOLIVCEV

VSEH ODDANIH GLASOVNIC JE BILO 342

SKUPAJ NEVALJAVNIH GLASOVNIC 3

b.

Posamezni kandidat je prejel naslednje število glasov:

1. Janez POTOČNIK                     185 glasov

2. Anton JEZERNIK                      56 glasov

3. Peter KOLENC                        84 glasov

4. Herman POKLEKA                      56 glasov

5. Miran MLINAR                        15 glasov

6. Ana (Nuša) REBERNIK                148 glasov

7. Boštjan RAKUN                       60 glasov

 

VOLILNA ENOTA 3:

a.

V volilni imenik za območje VE 3 je bilo vpisanih 343 volivcev

Glasovalo je:

– po volilnem imeniku 199 volivcev

(opomba: – glasovalo po pošti / volivci

– glasovalo predčasno 2 volivca)

– s potrdilom je glasovalo 0 volivcev.

SKUPAJ GLASOVALO 199 VOLIVCEV

VSEH ODDANIH GLASOVNIC JE BILO 199

SKUPAJ NEVALJAVNIH GLASOVNIC 5

b.

Posamezni kandidat je prejel naslednje število glasov:

1. Ivan PRISLAN                       99 glasov

2. Marko RAKUN                        88 glasov

3. Štefan FARKAŠ                     140 glasov

 

VOLILNA ENOTA 4:

a.

V volilni imenik za območje VE 4 je bilo vpisanih 412 volivcev

Glasovalo je:

– po volilnem imeniku 275 volivcev

(opomba: – glasovalo po pošti / volivci

– glasovalo predčasno 1 volivec)

– s potrdilom je glasovalo 0 volivcev.

SKUPAJ GLASOVALO 275 VOLIVCEV

VSEH ODDANIH GLASOVNIC JE BILO 275

SKUPAJ NEVALJAVNIH GLASOVNIC 5

b.

Posamezni kandidat je prejel naslednje število glasov:

1. Franjo PUKART                      114 glasov

2. Mira KOLENC                         51 glasov

3. Jože LENKO                          64 glasov

4. Milan CAJNER                       127 glasov

5. Alojz HRIBERNIK                     45 glasov

6. Vera SLOKAN                         68 glasov

 

VOLILNA ENOTA 5:

a.

V volilni imenik za območje VE 5 je bilo vpisanih 221 volivcev

Glasovalo je:

– po volilnem imeniku 174 volivcev

(opomba: – glasovalo po pošti / volivci

– glasovalo predčasno / volivcev)

– s potrdilom je glasovalo 0 volivcev.

SKUPAJ GLASOVALO 174 VOLIVCEV

VSEH ODDANIH GLASOVNIC JE BILO 174

SKUPAJ NEVALJAVNIH GLASOVNIC 3

b.

Posamezni kandidat je prejel naslednje število glasov:

1. Danijel BENDA                       27 glasov

2. Janko ŽUNTAR                        53 glasov

3. Bernarda ZEMLJAK                    15 glasov

4. Aleš KRANČIČ                        76 glasov

 

VOLILNA ENOTA 6:

a.

V volilni imenik za območje VE 6 je bilo vpisanih 217 volivcev

Glasovalo je:

– po volilnem imeniku 158 volivcev

(opomba: – glasovalo po pošti / volivci

– glasovalo predčasno 5 volivcev)

– s potrdilom je glasovalo 0 volivcev.

SKUPAJ GLASOVALO 158 VOLIVCEV

VSEH ODDANIH GLASOVNIC JE BILO 158

SKUPAJ NEVALJAVNIH GLASOVNIC 5

b.

Posamezni kandidat je prejel naslednje število glasov:

1. Boštjan KOLENC                      31 glasov

2. Miran KREFL                         19 glasov

3. Jože GRUDNIK                        44 glasov

4. Andrej FLERE                        59 glasov

Skladno z določbo 85. člena Zakona o lokalnih volitvah in Odlokom s katerim je določeno število članov občinskega sveta v posamezni volilni enoti Občine Rečica ob Savinji, je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili za člane občinskega sveta izvoljeni naslednji kandidati:

Anton STRNIŠNIK, roj. 15. 1. 1970, Dol Suha 28, 3332 Rečica ob Savinji

Predlagatelj: SDS Slovenska demokratska stranka

Janez POTOČNIK, roj. 1. 12. 1956, Rečica ob Savinji 57, 3332 Rečica ob Savinji

Predlagatelj: Franc Šon in skupina volivcev

Ana Nuša REBERNIK, roj. 21. 3. 1955, Rečica ob Savinji 109, 3332 Rečica ob Savinji

Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka

Štefan FARKAŠ, roj. 3. 10. 1957, Grušovlje 19, 3332 Rečica ob Savinji

Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka

Ivan PRISLAN, roj. 8. 1. 1964, Šentjanž 57, 3332 Rečica ob Savinji

Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka

Milan CAJNER, roj. 8. 5. 1953, Varpolje 59, 3332 Rečica ob Savinji

Predlagatelj: LDS Liberalna demokracija Slovenije

Franjo PUKART, roj. 8. 10. 1961, Varpolje 32, 3332 Rečica ob Savinji

Predlagatelj: David Kolenc in skupina volivcev

Aleš KRANČIČ, roj. 26. 3. 1975, Trnovec 11, 3332 Rečica ob Savinji

Predlagatelj: Branko Andrejovec in skupina volivcev

Andrej FLERE, roj. 9. 1. 1961, Sp. Rečica 22, 3332 Rečica ob Savinji

Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka.

 

Predsednica OVK

Občine Rečica ob Savinji

Vida Petrin, univ. dipl. prav., l.r.