New Page 1

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni objava Primorske novice, št. 46/97, 1/98 in Uradni list RS, št. 66/03) je Občinski svet Občine Divača na 18. redni seji dne 4. 12. 2008 sprejel

S K L E P

1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2009 znaša 0,003963 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.

 

Št. 032-0007/2008-08

Divača, dne 4. decembra 2008

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.