New Page 2

Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Kanal Ob Soči (Uradna objava, časopis Primorske novice, št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 25. redni seji dne 28. 6. 2013 sprejel

O D L O K

o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči

1. člen

(1) 4. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 103/09), se dopolni z vrstico, kot jo opredeljuje spodnja tabela, ostale vrstice v nadaljevanju pa ustrezno preštevilči;

+----+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+

|Zap.| Cesta | Odsek | Potek  |Začetek | Konec |Dolžina|  Namen |

| št.|       |       |        |        |       |  (m)  | uporabe|

+----+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+

| 22.|   LC  | 163231|Britof –|R3 606, |državna|  530  |   vsa  |

|    | 163230|       |državna | odsek  | meja  |       | vozila |

|    |       |       |  meja  |  5703  |       |       |        |

+----+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+

(2) 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 103/09), se dopolni z vrstico, kot jo opredeljuje spodnja tabela, ostale vrstice v nadaljevanju pa ustrezno preštevilči;

+----+--------+------+--------+--------+-------+-------+--------+

|Zap.| Cesta  |Odsek | Potek  |Začetek | Konec |Dolžina|  Namen |

| št.|        |      |        |        |       |  (m)  | uporabe|

+----+--------+------+--------+--------+-------+-------+--------+

| 16.|   JP   |663211|Mišček –|R3 606, |državna|  118  |   vsa  |

|    | 663210 |      |državna | odsek  |  meja |       | vozila |

|    |        |      |  meja  |  5703  |       |       |        |

+----+--------+------+--------+--------+-------+-------+--------+

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 9000-0005/2013-6

Kanal ob Soči, dne 28. junija 2013

 

Župan

Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.