New Page 2

Številka:

6712-0001/2016-11

Občina:

Občina Prevalje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Prevalje

Predlagatelj:

Župan Občine Prevalje

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 100/08 – Odl US, 79/09 in 51/10), 7. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023, 6. člen Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08) in 17. člen Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Prevalje

Datum:

14.1.2016

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

12. redna seja Občinskega sveta Občine Prevalje

Besedilo:

gradivo