New Page 1

Evidenca o vlagateljih za uveljavljanje enkratne denarne pomoči za novorojence

1. Naziv institucije:

Občina Gornji Grad
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o vlagateljih za uveljavljanje enkratne denarne pomoči za novorojence
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Evidentiranje zaradi izplačila enkratne denarne pomoči za novorojence

5. Pravne podlage:

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Gornji Grad, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Gornji Grad (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 17/2009), Sklep o višini denarne pomoči za novorojence (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 19/2009)

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Gornji Grad
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni 

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 4.10.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: Zdenko Purnat, e-pošta: zdenko.purnat@gornji-grad.si