New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Videm

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Videm

Predlagatelj:

Župan Občine Videm

Zakonska podlaga:

11., 36., 37. in 40. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 16. člen Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2016 – UPB2, 45/2017 in 10/2019) in 15. člen Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Videm

Datum:

24.6.2020

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

10. redna seja Občinskega sveta Občine Videm

Besedilo:

gradivo