New Page 2

 

R A Z G L A S

 

 

Volilne upravičence Občine Kobarid obveščam, da se volitve, ki sem jih razpisal v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid za dan 17. 12. 1995, odložijo za nedoločen čas, zato se vsa volilna opravila v skladu z rokovnikom, ki ga je izdala Občinska volilna komisija občine Kobarid, z današnjim dnem ustavijo.

 

 

 

 

 

Št. 008-4/95

 

 

Kobarid, dne 27. oktobra 1995.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič l. r.