New Page 1
 

Na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi režijskega obrata (Uradni list RS, št. 18/09) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 7. seji dne 22. 10. 2015 sprejel

 

 

 

S K L E P 

 

o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci 

 

 

 

1. člen 

 

UPORABNINA ZA CERADNI ŠOTOR NA OBMOČJU OBČINE ROGAŠOVCI

 

Pravne osebe (družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe ipd.) in samostojni podjetniki s sedežem na območju Občine Rogašovci:

 
 

Velikost – veliki šotor

Cena 1,5 €/m2 z DDV

 

A

v celoti oziroma 300 m2

450,00 €

 

B

2 dela = 10 x 10 m oziroma 100 m2

150,00 €

 

C

3 deli = 10 x 15 m oziroma 150 m2

225,00 €

 

D

4 deli = 10 x 20 m oziroma 200 m2

300,00 €

 

E

5 delov = 10 x 25 m oziroma 250 m2

375,00 €

 

 

Velikost – mali šotor

Cena 2,2 €/m2 z DDV

A

v celoti oziroma 75 m2

165,00 €

B

2 dela = 5 x 6 m oziroma 30 m2

66,00 €

C

3 deli = 5 x 9 m oziroma 45 m2

99,00 €

D

4 deli = 5 x 12 m oziroma 60 m2

132,00 €

       

Društva in zveze s sedežem oziroma fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju Občine Rogašovci:

 
 

Velikost – veliki šotor

Cena 1 €/m2 z DDV

A

v celoti oziroma 300 m2

300,00 €

B

2 dela = 10 x 10 m oziroma 100 m2

100,00 €

C

3 deli = 10 x 15 m oziroma 150 m2

150,00 €

D

4 deli = 10 x 20 m oziroma 200 m2

200,00 €

E

5 delov = 10 x 25 m oziroma 250 m2

250,00 €

 

Velikost – mali šotor

Cena 2 €/m2 z DDV

A

v celoti oziroma 75 m2

150,00 €

B

2 dela = 5 x 6 m oziroma 30 m2

60,00 €

C

3 deli = 5 x 9 m oziroma 45 m2

90,00 €

D

4 deli = 5 x 12 m oziroma 60 m2

120,00 €

Cena vključuje montažo in demontažo šotora ter prevoz na območju Občine Rogašovci.

 

UPORABNINA ZA CERADNI ŠOTOR IZVEN OBMOČJA OBČINE ROGAŠOVCI

 

Pravne in fizične osebe izven območja Občine Rogašovci – do 30 km:

 
 

Velikost – veliki šotor

Cena 2 €/m2 z DDV

A

v celoti oziroma 300 m2

600,00 €

B

2 dela = 10 x 10 m oziroma 100 m2

200,00 €

C

3 deli = 10 x 15 m oziroma 150 m2

300,00 €

D

4 deli = 10 x 20 m oziroma 200 m2

400,00 €

E

5 delov = 10 x 25 m oziroma 250 m2

500,00 €

 

Velikost – mali šotor

Cena 2,5 €/m2 z DDV

A

v celoti oziroma 75 m2

187,50 €

B

2 dela = 5 x 6 m oziroma 30 m2

75,00 €

C

3 deli = 5 x 9 m oziroma 45 m2

112,50 €

D

4 deli = 5 x 12 m oziroma 60 m2

150,00 €

Najemnik šotora mora za montažo in demontažo šotora zagotoviti štiri osebe ter prevoz šotora na mesto postavitve in nazaj, najemodajalec pa za montažo in demontažo šotora zagotovi dva nadzornika.

 

2. člen 

  UPORABNINA ZA PRIREDITVENI ODER NA OBMOČJU OBČINE ROGAŠOVCI

Velikost

Cena z DDV

6 x 5 m

70,00 €

Cena vključuje montažo in demontažo prireditvenega odra ter prevoz na območju Občine Rogašovci.

   

2a. člen

 

UPORABNINA ZA PAVILJON NA OBMOČJU OBČINE ROGAŠOVCI

 

Velikost

Cena z DDV

5 x 5 m

40,00 €

 

Cena vključuje montažo in demontažo paviljona ter prevoz na območju Občine Rogašovci.

   
 

3. člen 

 
 

Naziv storitve

Cena z DDV

1.

Delovna ura delavca za enostavna dela

10,00 €

2.

Delovna ura delavca z uporabo orodja oziroma mehanizacije na bencinski pogon (motorna žaga, kosilnica, agregat ipd.)

20,00 €

3.

Delovna ura s traktorjem z mulčerjem

30,00 €

4.

Delovna ura z delovnim strojem

30,00 €

5.

Premik delovnega stroja

10,00 €

6. Plakatiranje na plakatnih mestih v naseljih Občine Rogašovci 40,00 €

Cena storitve obsega plakatiranje za posamezno prireditev oziroma oglaševanje posameznega dogodka ter zajema tudi odstranitev plakatov v predpisanem času.

 

  4. člen 

 

Vsem naročnikom se ob opravljanju storitev iz 1. do 3. točke 3. člena tega sklepa zaračuna kilometrina v višini 0,45 €/km z DDV. Prva začeta delovna ura s traktorjem z mulčerjem oziroma z delovnim strojem se zaračuna polno uro. Storitve iz 3. člena tega sklepa se opravljajo izključno na območju Občine Rogašovci.

 

 

 

5. člen

 

Župan lahko odobri brezplačen najem šotora v primeru, da je Občina Rogašovci soorganizator javne prireditve oziroma, da gre za prireditev posebnega občinskega pomena.

 

 

 

6. člen

 

Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem dnem preneha veljati Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 74/11 in 60/12).

 

 

 

Št. 018-1/20145-3

 

Rogašovci, dne 22. oktobra 2015

 

 

 

Župan 

Občine Rogašovci 

Edvard Mihalič l.r.

   
  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/2016 ) vsebuje nasledjo prehodno in končno določbo:
   
 

5. člen

  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2019) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. člen

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.