New Page 2

Štev. : 032-31/2020-1

Datum: 03.11.2020

 

Na podlagi 24. člena Statuta občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018) in 25. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Salovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2020)

 

SKLICUJEM

7. dopisno sejo občinskega sveta občine Šalovci,

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 

1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2020 (gradivo)

 

Vabilu je priloženo gradivo za 1. točko in glasovnica s predlogom sklepov dopisne seje. Prosimo, da podpisano glasovnico dopisne seje najkasneje do četrtka, 05.11.2020, do 8. ure posredujete po elektronski pošti na naslov: infosalovci.si ali po pošti na naslov: Občina Salovci, Salovci 162, 9204 Salovci.

 

 

Občina Šalovci

 

Iztok Fartek, župan