New Page 2

Na podlagi 9., 58., 59. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 21. in 127. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) ter 13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/96 in 37/98) je Občinski svet občine Mislinja na 2. redni seji dne 18. 1. 1999 sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 1999

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 1999 znaša 0,059 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 462-02/96

Mislinja, dne 18. januarja 1999.

 

Župan

Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.