New Page 1

Evidenca o registru in oddaji neprofitnih stanovanj

1. Naziv institucije:

Občina Loški Potok
2. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o registru in oddaji neprofitnih stanovanj

3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Seznam vsebuje seznam stanovanj, ki so v lasti občine in seznam oddanih neprofitnih stanovanj.
5. Pravne podlage: Stanovanjski zakon /SZ-1/ SOP 2003-01-3312
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): stanovanje
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Loški Potok
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: vinko.kosmerl@loski-potok.si
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 14.10.2003
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktor občinske uprave: Viljem Vesel, e-pošta: viljem.vesel@loski-potok.si