New Page 2

Številka:

900-102/2014-2

Občina:

Občina Črnomelj

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Črnomelj

Predlagatelj:

Župan Občine Črnomelj

Zakonska podlaga:

33. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13) in 30. člen Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Črnomelj

Datum:

16.12.2014

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

3. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

Besedilo:

gradivo