New Page 1

Evidenca svetnikov, članov Nadzornega odbora in članov delovnih teles in komisij v Občini Destrnik

1. Naziv institucije:

Občina Destrnik
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca svetnikov, članov Nadzornega odbora in članov delovnih teles in komisij v Občini Destrnik
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Evidenca vsebuje svetnike mandatnega obdobja oziroma druge imenovane člane delovnih teles in komisij in se uporablja za potrebe nemotenega funkcioniranja občinskih organov.
5. Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ SOP 1993-01-2629
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): občina, delitev pristojnosti
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Destrnik
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

podatki niso javno dostopni

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 5.11.2014
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: Darinka Ratajc, e-pošta: darinka.ratajc@destrnik.si