New Page 2

Občinska volilna komisija Občine Cerkvenjak, je na podlagi 85. in 90. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV-UPB3 (Ur.l. RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12 – ZLV-I, 68/17 – ZLV-J) in zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na voliščih ter zapisnikov Občinske volilne komisije, z 18. 11. 2018, za volitve župana Občine Cerkvenjak, ki so potekale 18. 11. 2018, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Cerkvenjak.

 

1.

Na volitvah za župana Občine Cerkvenjak, 18. 11. 2018, je bilo v volilni imenik vpisanih 1679 volivcev.

Glasovalo je 808 volivcev ali 48,12 %, od tega je 24 volivcev glasovalo predčasno in 1 po pošti.

 

2.

Za volitve župana občine je bilo oddanih 808 glasovnic, od tega 42 neveljavnih, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca.

 

Rezultati glasovanja za župana :

 

Kandidat:                                      Št. glasov:                           % glasov:

 

1. MARJAN ŽMAVC                                  766                              100,00

 

3.

Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Cerkvenjak izvoljen:

 

MARJAN ŽMAVC,

 

_________________________________________

 

Številka: 041-01/2017

Datum: 21. 11. 2018

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Boris Veberič, Predsednik Občinske volilne komisije