New Page 2

 

P O R O Č I L O

 

 

o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Bistrica

 

 

Občinska volilna komisija je na seji, dne 25. 10. 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na volišču na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici in Dolnji Bistrici, pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov sveta krajevne skupnosti Bistrica na volitvah, dne 22.10.2006, ugotovila:

 

 

 

 

 

V svet KS Bistrica, ki šteje 9 članov so izvoljeni:

 

 

 

 

 

a) iz volilne enote Gornja Bistrica:

 

 

BORIS KRESLIN, Gornja Bistrica 128

 

 

VERA KOLENKO, Gornja Bistrica 164/a

 

 

ANTON JAKŠIČ, Gornja Bistrica 185

 

 

IVAN RAJ, Gornja Bistrica 165

 

 

 

 

 

b) iz volilne enote Srednja Bistrica:

 

 

JOŽEF CIGAN, Srednja Bistrica 4

 

 

ANTON RADMAN, Srednja Bistrica 63

 

 

 

 

 

c) iz volilne enote Dolnja Bistrica:

 

 

DRAGO MARKOJA, Dolnja Bistrica 161

 

 

DUŠAN LEBAR, Dolnja Bistrica 4

 

 

MIROSLAV VUK, Dolnja Bistrica 116/a

 

 

DUŠAN LEBAR, Dolnja Bistrica 4

 

 

 

 

 

Št. OVK-4/2006-KS

 

 

Črenšovci, dne 25. oktobra 2006

 

 

Predsednik OVK Črenšovci:

Ignac Horvat, univ. dipl. prav., l.r.

 

Občinska volilna komisija:

Marija Ternar, nam. predsednika, l.r.

Sonja Kramar, član, l.r.

Majda Markoja, nam. člana, l.r.

Bernarda Vučko, član, l.r.

Marija Horvat, nam. člana, l.r.

Angela Hren, član, l.r.

Danica Žižek, nam. člana, l.r.