New Page 1

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/99) je Občinski svet Občine Destrnik na 8. redni seji 07. 11. 2003 obravnaval predlog Sklepa o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih storitev režijskega obrata Občine Destrnik in sprejel

SKLEP

o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih storitev

režijskega obrata

I.

Izhodiščne cene strojnih in prevoznih storitev režijskega obrata so določene v prilogi I in so sestavni del tega sklepa.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu. Objavi se v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Štev.: 032-01-5/2003-8R-5a/5

Datum:07. 11. 2003

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ, s.r.

 

 

PRILOGA: I (STORITVE NA URO)

Zap. št.

Besedilo

Moč motorja

Obračun ura/neto

Obračun  km/neto

01.

Delavec NKV

-

800,00 SIT

-

 

02.

Delavec KV

-

1.200,00 SIT

-

 

03.

Traktorski prevoz do 5 t

91

4.500,00 SIT

-

 

04.

Traktor – košnja trave

91

4.500,00 SIT

-

 

05.

Traktor – pušenje snega in posipavanje (brez materiala)

91

4.500,00 SIT

-

 

06.

Čiščenje snega z mini puhalnikom

-

3.000,00 SIT

-

 

07.

Traktor – posipavanje (brez materiala)

91

4.000,00 SIT

-

 

08.

Košnja trave z nahrbtno kosilnico

-

2.500,00 SIT

-

 

09.

Košnja trave z vrtno kosilnico

-

2.500,00 SIT

-

 

10.

Uporaba motorne žage

-

3.000,00 SIT

-

 

11.

Uporaba avtomobila – kombi

-

-

116,00 SIT

 

 

Obračunska ura stroja je zajeta skupaj s strojnikom – delavcem.

DDV ni zajet v ceni.