New Page 2

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (UPB2 – Uradni list RS, št. 100/05) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 11. seji dne 29. 11. 2007 sprejel

SKLEP

o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik

1.člen

 

1.

 

PRVO STAROSTNO OBDOBJE OD 1–3 LET

STAROSTI

A)

 

B)

 

CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR (vključena

prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

POLDNEVNI PROGRAMI 4–6 UR (vključena 

prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

409,40 €

 

353,70 €

2.

 

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

OD 3–6 LET STAROSTI

 

A)

 

 

 

CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR

OD 3–4 LET – homogena mlajši,

kombinirana (vključena prehrana –

zajtrk, malica, kosilo)

 

369,20 €

B)

 

 

 

POLDNEVNI PROGRAM 4–6 UR

OD 3–4 LET – homogena mlajši,

kombinirana (vključena prehrana-

zajtrk, malica, kosilo)

 

317,50 €

C)

 

 

 

CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR

OD 4–6 LET – homogena starejši

(vključena prehrana – zajtrk, malica,

kosilo)

 

312,70 €

D)

 

 

 

POLDNEVNI PROGRAM 4–6 UR

OD 4–6 LET – homogena starejši

(vključena prehrana – zajtrk, malica,

kosilo)

 

270,60 €

3.

 

 

CENA PREHRANE

CENA PREHRANE V CELODNEVNEM IN

POLDNEVNEM PROGRAMU

 

35,00 €

 

2. člen

Ta sklep se začne uporabljati 1. 1. 2008.

 

Št. 03201-0002-2007/7 (7)

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 21. decembra 2007

Benedikt Podergajs l.r.