New Page 1

Evidenca plačil prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

1. Naziv institucije:

Občina Loški Potok
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca plačil prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Uveljavitev obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb iz 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ za občane Občine Loški Potok, ki niso zavarovani iz drugega naslova.

5. Pravne podlage:

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ SOP 1992-01-0459

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): zdravstveno varstvo
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Loški Potok
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:

Ni omejitev

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: ivanka.novak@loski-potok.si
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.3.1992
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Mesečno
15. Oblika zapisa: xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktor občinske uprave: Viljem Vesel, e-pošta: viljem.vesel@loski-potok.si