New Page 2

OBVESTILO O PREDHODNEM POSVETOVANJU

 

Na podlagi 3. in 16. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS št. 25/2008) vas obveščamo, da je na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda objavljen predlog za določitev območja novega naselja Poslovna cona Komenda in uvedbo uličnega sistema v tem naselju. 

 

Objavljeni predlog si je mogoče ogledati na oglasni deski Občine Komenda od 22. 4. 2011 do 6. 5. 2011. Morebitna mnenja, predloge in pripombe se v tem roku lahko vpišejo v knjigo mnenj, predlogov in  pripomb v tajništvu Občine Komenda, lahko pa se posredujejo tudi pisno na naslov Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, na fax št. 01/ 83 41 323 ali na elektronski naslov: obcina.komenda@siol.net.

 

To obvestilo se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, na spletnih straneh občine ter na oglasni deski Občine Komenda.

 

Številka: 7113-0002/2010

Datum:  31. 3. 2011

 

Tomaž Drolec

Župan