New Page 2

 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 19. seji dne 12. 3. 2010 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o višini najemnine za grobna mesta

 

 

1. člen

 

 

Občinski svet Občine Velika Polana potrdi predlog cene za najem grobnega mesta na pokopališčih v Občini Velika Polana za leto 2010.

 

 

Občina Velika Polana

Enojni grob

Dvojni grob

Žarni ali otroški grob

 

8,00

10,00

8,00

 

 

 

Cene že vključujejo davek na dodano vrednost.

 

 

2. člen

 

 

Komunalni prispevek je enkratni znesek, ki ga pred sklenitvijo pogodbe plača stranka, ki želi najeti grobno mesto na pokopališčih v Občini Velika Polana. Plačajo ga vsi posamezniki oziroma gospodinjstvo, ki do leta 2009 ni plačevalo vzdrževanje pokopališča, v skladu s sklepom o določitvi višine cene za vzdrževanje pokopališča.

 

 

Plačilo celotnega zneska je predpogoj za sklenitev pogodbe o najemu grobnega mesta.

 

 

Višina komunalnega prispevka znaša 500,00 EUR in ne vključuje davka na dodano vrednost.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št 10-19/2010OS

 

 

Velika Polana, dne 12. marca 2010

 

 

Župan

 

 

Občine Velika Polana

 

 

Damijan Jaklin l.r.