New Page 1

Na podlagi prvega odstavka 82. člen zakona o javnih cestah ( Uradni list RS, št. 29/97) in 6. alineja 9. člena statuta Občine BRDA ( Uradno glasilo občin Ajdovščina, Bovec, Brda, Miren – Kostanjevica, Tolmin in Vipava št. 5/95) je Občinski svet Občine Brda na 10. seji dne 13.03.2000 sprejel

 

ODLOK

O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI

BRDA

 

1.člen

Ta odlok določa občinske ceste na njihovih kategorijah in namen uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzamejo.

2.člen

Občinske ceste v skupni dolžini 151.319 km se kategorizirajo na:

 

lokalne ceste ( s skrajšano oznako LC ) v skupni dolžini 67.123 km in

javne poti ( s skrajšano oznako JP) v skupni dolžini 84.196 km

 

3.člen

Lokalne ceste so občinske ceste namenjene povezovanju naselj v občini Brda, z naselji v sosednjih občinah Kanal in preko državne meje v Števerjan, Krmin, Muš in Gorica in naselji ali deli naselij v občini Brda med seboj.

4.člen

Javne poti( s skrajšano oznako: JP ) so občinske ceste, namenjene povezovanju naselij ali deli naselij v občini, vendar ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencem v prometu (nap. Ulice, trgi,krajevne ceste in krajevne poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje in podobno.

5.člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

zap.št.

Št. ceste

potek ceste,odcep, odseki

začetek

konec

dolžina ( m)

vrsta prometa

1.

020010

Dobrovo- Plešivo-meja Italija

C 402

meja Italija

3838

MP

2.

020020

Medana- Ceglo- Vipolže

LC 020010

LC 020040

2561

MP

3.

020030

Dobrovo- Vipolže- meja Italija

C 402

meja Italija

4834

MP

4.

020040

Šmartno-Kozana-Vipolže

C 402

LC 020030

5551

MP

5.

020050

Vipolže-Cerovo-Hum

LC 020030

meja Italija

4571

MP

6.

020060

Hum- meja Italija

C 402

LC 20050

1307

MP

7.

020070

Podsabotin – meja Italija

C 402

meja Italija

960

MP

8.

020080

Drnovk- Vedrijan-Gonjače

C 402

C 612

5174

MP

9.

020090

Drnovk- Višnjevik- Vrhovlje

C 402

LC 163000

6814

MP

10.

020100

Petrnel- Belo- Nozno

C 606

LC 163000

6642

MP

11.

020110

Senik- Korada

C 606

LC 163000

3915

MP

12.

020120

Petrnel-Proje-Brdice pri Kožbani-priključek na C 606

C 606

C 606

7077

MP

13.

020130

Gabrešče- Kostanjevje- Medana

C 402

LC 020010

2113

MP

14.

020140

Vrhovlje- Sabotin vrh (609)

C 612

Vrh Sabotina

7615

MP

15.

163030

Ročijn- odcep Senik-Vrhovlje

Občinska meja

C 612

4151

MP

 

 

 

 

 

67123

MP

 

6.člen

javne poti ( JP) v naseljih in med naselji so:

 

zap.št.

št.ceste

potek ceste

št. odseka

potek odseka

začetek odseka

Konec odseka

dolž.(m)

Vrsta pro.

1.

520010

Fojana- Barbana

520011

520012

520013

520014

520015

520016

520163

Fojana- Barbana

Fojana-Sv.Duh

Barbana-Romeo

Fojana- vas

Barbana-vrh

Fojana-Bon

priključek na vaško cesto

C 020130

O 520011

O520011

O520011

O520011

O520011

O520161

Z Karavla

Z cerkev

Z hiša 11

Z hiša 19

Z hiša

Z hiša

O 020040

2050

187

601

273

112

700

40

 

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

2.

520020

Fojana- Kostanjevje

520021

Fojana-Kostanjevje

C 020130

Z Fojana 1

387

MP

3.

520030

K Potokarju

520031

K Potokarju

O 020031

Z hišo 24

247

MP

4.

520040

Vrh-Dobrovo

520041

Vrh-Dobrovo

C 020130

Z Grajska c.20

196

MP

5.

520050

Medana pokopališče

520051

520052

 

520053

Pri pokopališču

lokalna cesta- karavla

lokalna cesta klet Kristančič

C 020010

C 020010

 

C 020010

Z hišo 13

Z hišo23a

 

C 020010

328

105

 

300

MP

6.

520060

Plešivo- Jordano

520061

Plešivo- Jordano

C 020010

Z hišo 4

326

MP

7.

520070

Plešivo-Grotišče

520071

Plešivo-Grotišče

C 020010

Z hišo 11

589

MP

8.

520080

Spodnje Plešivo

520081

520082

Plešivo-Sp.Plešivo

Plešivo-drža.meja

C 020010

C 020010

Z hišo 25d

MItalija

402

198

MP

9.

520090

Plešivo-Dugo

520091

520092

520093

Plešivo-drž.meja

Dugo-drž.meja

Dugo-drž.meja

C 020010

O 520091

O 520091

M Italija

M Italija

Z hišo 45a

331

180

144

MP

10.

520100

Medana-Breg

520101

520102

520103

Medana-Breg

Breg

Breg-južno

C 020010

O 520101

O 520101

Z hiša 37

Z hiša 39

Z hiša 38

461

463

138

MP

11.

520110

Balešno

520111

Cesta v Balešno

C 020010

Z hišo 8

209

MP

 

 

12.

520120

Medana vas

520121

520122

520123

 

Medansko

Medana-jama

v gasi

C 020010

O 520123

C 020010

Z hiša 54

Z hišo 12

C 020010

403

237

195

MP

MP

MP

13.

520130

Ceglo

520131

520132

520133

520134

Ceglo-Berjač

cesta v vasiCeglo

Ceglo-Pašjon

Ceglo-Toroš

C 020020

C 020020

O 520131

C 020020

Z hišo 21

C 020020

Z hišo 24

Z hišo 3

411

250

389

224

MP

MP

MP

MP

14.

520140

Ceglo-mej.prehod

520141

Ceglo-mej.prehod

C 020020

M Italija

141

MP

15.

520150

Ceglo-Gradič

520151

Gradič

C 020020

Z hiša

200

MP

16.

520160

Vipolže vas-pokopališče

 

520161

 

520162

 

520163

Cests skozi vas Vipolže

Vipolže-pokopališče

Priključek na vaško cesto

C 020030

 

O 520161

 

O 520161

C 020040

 

C 020040

 

C 020040

545

 

254

 

40

MP

 

MP

 

MP

17.

520170

 

Vipolže-Pod gradom

520171

520172

cesta skozi vas

cesta do Berneča

C 020030

O 520171

C 020040

Z hišo 21

579

210

MP

MP

18.

520180

Vipolže-Dol. konec

520181

520182

Vipolže-Berganc

Dol.konec-Podgrad

C 020040

C 020040

Z hišo

C 020040

412

139

MP

MP

19.

520190

Vipolže-na vrhu

520191

520192

Vipolže-Škopin

Vipolže-Skočaj

C 020040

O 520191

Z hiša

Z hiša 84

480

324

MP

MP

20.

520200

Vipolže-Dugo

520201

520202

520204

520205

520203

Vipolže-Debenjak

cesta v Vipolžah

od Boška do vasi

k Drejevim

Vipolže-Dugo

C 020040

C 020040

C 020040

C 020040

O 520201

Z hiša

C 020040

O 520201

Z hiša

Z hiša 96

393

175

312

70

181

MP

MP

MP

MP

MP

21.

520210

Vipolže-Bizajšče

520211

520212

Vipolže-Mazaritovi

k Parinovim

C 020040

O 520211

Z obrat

Z hiša

579

285

MP

MP

22.

520220

Kozana-Kurinšče

520221

520222

Kozana-Kurinšče

cesta do Lenarta

C 020040

O 520221

Z hiša 17

Z hiša 14

674

310

MP

MP

23.

520230

Kozana-pokopališče

520231

loka.cesta-pokopa.

C 020040

Z pokopa.

55

MP

24.

520240

Kozana-vas

520241

520242

520243

520244

520245

Kozana vas

za cerkvijo

pred cerkvijo

Kozana vas

Kozana plac

C 020040

C 020040

O 520242

O 520243

C 020040

Z hiša 98

Z hišo 29

O 520242

C 02040

Zspomenik

154

271

105

32

30

MP

MP

MP

MP

MP

25.

520250

Kozana-Na gmajni

520251

520252

Kozana-Birmovi

Kozana-Radikon

C 020040

O 520251

Z kolovoz

Z hiša 128

1397

324

MP

MP

26.

520260

Kozana-Mrtnjak

520261

Travnik-Mrtnjak

C 020040

Z hiša106a

1233

MP

27.

520270

Šmartno-Travnik

520271

Šmartno-Na klancu

C 402

Z hiša

162

MP

28.

520290

Šmartno-Veliko

520291

Šmartno-Veliko

C 402

Z hišo

185

MP

29.

520300

Zali Breg

520301

Cesta po vasi v Zali breg

C 402

Z hiša 10a

263

MP

 

 

 

30.

520310

Biljana-Robida

520311

 

520312

520313

520314

Odcep Biljana-Robida

gasa

cesta v vasi

Biljana-parkirišče

C 402

 

C 520310

C 520310

C 520311

Z hiša 27

 

Z župnišče

Z hiša 36b

Zparkirišče

1425

 

63

121

150

MP

 

MP

MP

MP

31.

520320

Kojsko-

Dolnje Cerovo

520321

 

520322

Kojsko-Dolnje Cerovo

cesta v Kojsko

C 402

 

C 402

C 020050

 

O 520321

5612

 

74

MP

 

MP

32.

520340

Dolnje Cerovo-Vidišče-meja Italija

520341

 

520342

520343

D.Cerovo-Vidišče

 

Vršič

Vidišče-meja z Italijo

C 020050

 

O 520341

O 520351

 

O 520351

 

Z hiša 37

M Italija

1580

 

276

570

MP

 

MP

MP

33.

520350

Gornje Cerovo-Dolnji Konec

520351

 

520352

 

520353

G.Cerovo-državna meja

D.konec-k.Tronkarju

vaška cesta

C 020050

 

O520351

 

O 520351

M.Italija

 

Z hišo

 

O 520352

1311

 

404

 

93

 

MP

 

MP

 

MP

 

34.

520360

Gornje Cerovo-Čukovec

520361

 

520362

G.Cerovo-Lahovi

 

cesta v vasi

C 020050

 

C020050

Z hiša 43

 

O 520361

343

 

175

MP

 

MP

35.

520370

Gornje Cerovo-Drfušče

520371

G.Cerovo-Drfušče

C 020050

Z hiša 32

220

MP

36.

520380

Gornje Cerovo-Breg

520381

520382

 

520383

G.Cerovo-Breg

G.cerovo-Bregantišče

G.Cerovo-Mančevi

C 020050

C 020050

 

C 020050

Z poslopje

O 520381

 

Z hiša

290

300

 

210

MP

MP

 

MP

37.

520390

G. Cerovo-Bašk

520391

520392

Odcep Bošk-Bošk

cesta v vasi

C 020050

O 520391

Z hiša

Z hiša 3e

605

100

MP

MP

38.

520400

V Osredek

520401

Cesta v Osredek

C 020060

Z hiša 19c

660

MP

39.

520410

Gornji Hum-Na Vrhu

520411

520412

Go.Hum-Na Vrhu

cesta na vasi

C 020060

O 520411

Z hiša 40

O 520411

624

356

MP

MP

40.

520420

Podsabotin-Kucelj

520421

520422

Podsabotin-Kucelj

Podsabotin-

v Kucelj

C 402

O 520421

Z Hum 44

Z Hum 45

750

200

MP

MP

41.

520430

Podsabotin-vas

520431

520432

Odcep Podsabotin

cesta v vasi

C 402

O 520431

Z hiša 38a

O 520431

438

200

MP

MP

42.

520440

Podsabotin-novo naselje

520441

Podsabotin-Brešček

C 402

Z hiša

200

MP

43.

520450

Podsabotin-na Breg-v Dol

520451

Podsabotin-Breg-Mlaka

C 402

Z hiša

1649

MP

44.

520460

Podsabotin-Stergar-v Vamorje

520461

Podsabotin-Vamorje

C 402

Z hiša 4

945

 

 

 

MP

45.

520470

Kojsko-Figovce-Brestje

520471

520472

Kojsko-Brestje

Strgaršče-Figovce

C 402

C 402

Z hiša 12

O 520471

1420

1637

MP

MP

46.

520480

Hum- Njivice

520481

Hum-Njivice

C 402

Z hiša 60

187

MP

47.

520490

Snežatno

520491

520492

Hum-Snežatno

cesta v Snežatno

C 402

C 402

Z hiša16

O 520491

1022

527

MP

MP

48.

520500

Kojsko Sveti Križ

520501

520502

520503

520504

Cesta v Vrh

Križev pot

k cerkvi

cesta do Komavlj

C 402

C 402

C 402

C 402

Z hiša 21

Z cerkev

O 520502

Z hiša 87

176

238

150

152

MP

MP

MP

MP

49.

520510

Kojsko- Boškič

520511

odcep Boškič

C 402

Z hiša 5a

285

MP

50.

520520

Vederjan-Relja

520521

odcep Relja

C020080

Z hiša 2

158

MP

51.

520530

Pod Višnjevikom-Mlin

520531

Pod Višnjevikom- Mlin

C 020080

Z hiša

2200

MP

52.

520540

Gonjače-naselje na Miri

520541

Gonjače- naselje na Miri

C 020080

Z hiša 1z

318

MP

53.

520550

Gonjače- vas

520551

V koncu

C 402

Z hiša 18

178

MP

54.

520560

Gonjače- rzgledni stolp

520561

Gonjače-razgledmi stolp

C 402

Z stolp

336

MP

55.

520570

Gonjače-Podbale

520571

Bale-Podbele

C 402

Z hiša 32

379

MP

56.

520580

Šmartno -vas

520581

520582

520583

520584

520585

520586

520587

520588

Šmartno vas

Šmartno vas

Šmartno vas

Šmartno vas

Šmartno vas

Šmartno vas

Šmartno vas

Šmartno vas

C 402

O 520587

O 520582

O 520583

O 520584

O 520582

O 520581

C 402

C 402

O520581

O 520582

O 520582

O 520582

Z hiša 26

Z hiša 59

Z stolp

336

188

60

106

132

44

107

45

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

57.

520590

Imenje

520591

520592

520593

520594

Imenje vas

Imenje-Konjedic

Imenje- K Bajtu

Imenje- Gornji konec

C 402

O 520591

O 520591

O 520591

 

Z hiša 9

Z hiša

Z hiša

Z hiša

981

185

60

185

MP

MP

MP

MP

58.

520600

Vedrijan- vas

520601

520602

520603

520604

520605

520606

Vedrijan -vas

Vedrijav -vas

k cerkvi

Vedrijan-vas

Vedrijan-vas

Vedrijan-vas

C 020080

O 520601

O 520601

O 520080

O 520601

O 520601

C 020080

Z hiša32a

O 520601

O 520601

Z hiša14

O 520602

587

50

115

85

100

50

MP

MP

MP

MP

MP

MP

59.

520610

Snežeče -vas

520611

520612

Snežeče – Na vrhu

Snežeče-Dobovje

C 020080

O 520611

Z hiša12

Z hiša 14

608

210

MP

MP

60.

520620

Spodnji Drnovk

520621

520622

Spodnji Drnovk

Spodnji Drnovk

C 020090

C 020090

Z hiša

Z hiša 3c

35

107

MP

MP

61.

520630

Drnovk-vas

520631

Gornji Drnovk

C 020090

Z hiša15a

110

MP

62.

520640

Dobrovo Trg 25.maja

520641

Dobrovo Trg 2 5.maja

C 020030

Z hiša 6

95

MP

63.

520650

Dobrovo Gregorčičeva

ulica

520651

 

 

520652

Dobrovo Gregorčičeva

ulica

Gregoorčičeva

ulica

C020010

 

 

O 520651

Z hiša 19

 

 

Z hiša

115

 

 

57

MP

 

 

MP

64.

520660

Dobrovo,avtobusno obračališče.športno igrišče

520661

avtobusna-igrišče

C 402

Z igrišče

100

MP

65.

520670

Dobrovo, Bevkova ulica

520671

Bevkova ulica

C 402

Z hiša 5

102

MP

66.

520680

Vrhovlje-vas

Čmaško

520681

520682

520683

520684

520685

520686

520687

Kapela-Čmaško

Vrhovlje

novo naselje

Vrhovlje vas

k Mužiču

Vrhovlje-cerkev

za hribom

C 163030

C 612

O 520682

C 612

C 612

C 520682

C 520682

Z hiša 32

Z hiša

O 520686

O 520682

Z hiša 12

Z cerkev

C 163030

1250

1040

35

495

400

236

261

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

67.

520690

Krasno-vas

520691

vas Krasno

C 020090

Z hiša 7

690

MP

68.

520700

Gradno-vas

520701

520702

Višnjevik-Gradno

Gradno- vas

C 020090

O 520701

Z pokopa.

Z hiša 9

1200

118

MP

MP

69.

520710

Višnjevik-

Orehovlje

520711

Višnjevik-Orehovlje

C 020090

O 520701

1151

MP

70.

520720

Kozarno-vas

520721

odcep Kozarno-

Kozarno

C 402

Z hiša 8

1361

MP

71.

520730

Šlovrenc-vas

520731

 

520732

520733

520734

Gabrje-Šlovrenc-Dolinca

Hrib

Šlovrenc-Potokovi

Šlovrenc-drža.cesta

C 402

 

C 520731

O 520731

O 520731

Z hiša 20

 

Z hiša 19

Z hiša 17

C 606

1429

 

318

360

660

MP

 

MP

72.

520740

Brdice pri Neblem-vas

520741

Brdice pri Neblem

C 402

O 520734

1144

 

MP

73.

520750

Neblo-vas Vrh

520751

Neblo-Vrh

O 520751

Z hiša 8

192

MP

74.

520760

Neblo- Pri mlinu

520761

Neblo-Malen

C 402

Z hiša 5b

200

MP

75.

520770

Neblo-Bučinel

520771

Neblo-k Bučinelu

C 402

O 520781

940

MP

76.

520780

Neblo

520781

520782

Križada-Vrh-Neblo

v Strugi

C 402

C 020120

C 402

Z hiša 42

2205

242

MP

MP

77.

520790

Neblo- Borg

520791

Neblo-Brog

C 402

Z hiša 13

253

MP

78.

520800

Hruševlje-Boršt

520801

Hruševlje-Boršt

C 606

Z hiša 4

195

MP

79.

520810

Hruševlje- Čisto

520811

Hruševlje-Čisto

C 606

Z hiša 6

349

MP

80.

520820

Hruševlje- vas

520821

520822

520823

520824

Hruševlje-vas

Hruševlje-Poporot

Hruševlje- K gradu

Hruševlje- K Beču

C 606

O 520821

O 520821

O 520821

Z pokopal.

Z hiša 19

Z hiša 7

Z hiša 18a

778

389

106

201

MP

MP

MP

MP

MP

 

81.

520830

Hruevlje-

pri Ambrožiču

520831

Hruševlje

pri Ambrožiču

C 606

Z hiša 20

950

MP

82.

520840

Hlevnik-Na Krnicah

520841

520842

Hlevnik-Na Krnicah

Hlevnik-Na Krnicah

C 606

O 520841

C 606

Z hiša 9

231

194

MP

MP

83.

520850

Hlevnik-vas

520851

Hlevnik-vas

C 606

Z hiša 3

585

MP

84.

520860

Pristavo

520861

Odcep Pristavo

C 020120

Z hiša 2

293

MP

85.

520870

Slavče-vas

520871

520872

Slavče-vas

Slavče-vas

C 020100

O 520871

Z hiša 4

Z hiša 23

623

127

MP

MP

86.

520880

Vas Slapnik

520881

Vas Slapnik

C 520100

Z hiša 5

773

MP

87.

520890

Proje-Spodnji Brezovik

520891

 

520892

Proje-Brezovk

 

Spodnji Brezovk

O 520892

 

O 520891

Z hiša 2

 

Z hiša 9

864

 

313

MP

 

MP

88.

520900

Kožbana

520901

520902

V Kožbano

Kožbana vas

C 020120

O 520901

C 020120

Z hiša 10

1544183

MPMP

89.

520910

Vrhovlje pri Kožbani-vas

520911

vas

C 606

Z hiša 8

535

MP

90.

520920

Senik-vas

520921

Senik-vas

C 606

Z hiša 15

613

MP

91.

520930

 

GoloBrdo-Breg pri Golem Brdu

520931

Golo Brdo-Breg-Okroglo

C 606

Z hiša 7

1096

MP

92.

520940

Sv. Marija na jezeru

520941

odcep za cerkev

C 606

Z cerkev

339

MP

93.

520950

cesta na Sabotin-Lovska koča

520951

Odcep za lovsko kočo

C 020140

Z hiša 42

250

MP

94.

520960

Višnjevik-vas

520961

520962

520963

Višnjevik vas

cesta v vasi

cesta v vasi

O 520962

C 020090

C 020090

O 520962

O 520701

O 520962

95

271

267

MP

MP

MP

 

 

 

 

 

 

 

84196

MP

 

7.člen

H kategoritaciji občinskih cest določenih s tem odlokom je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest ( Ur. list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenjeDirekcije Republike Slovenije za ceste št. 347 – 05 – 144/98. 03/ Branik dne 11.09.1998

 

8.člen

Ta odlok začne veljati petnajst dni po uradni objavi.

 

Številka: 344 – 01/00 – OS.10

Datum: 13.03.2000

 

OBČINSKI SVET

ŽUPAN

Franc Mužič