New Page 1

Na podlagi 4. člena Pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97) in 13. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 20. oktobra 1998 sprejel

 

P R A V I L N I K 
o merilih za določanje dežurstev prodajaln na območju Občine Ljutomer

 

1. člen

S tem pravilnikom se določajo merila, ki jih morajo trgovci upoštevati pri prijavi urnika obratovalnega časa prodajaln.

 

2. člen

Prodajalne obratujejo kot dežurne prodajalne, če obratujejo izven rednega obratovalnega časa, ki je: 
– od ponedeljka do petka med 7. in 21. uro; 
– ob sobotah med 7. in 18. uro; 
– ob nedeljah med 8. in 13. uro za prodajalne z živili.

 

3. člen

Ob praznikih in dela prostih dnevih, razen prvi dan dva dni trajajočih praznikov ter na dan državnosti, veliko noč in božič, lahko obratujejo kot dežurne prodajalne, prodajalne z živili, cvetličarne in prodajalne s turističnimi spominki ter časopisi, in sicer med 7. in 12. uro.

 

4. člen

Prodajalne z živili, ki se nahajajo v neposredni bližini javnega zavoda in mednarodnega mejnega prehoda lahko določijo obratovalni čas kot dežurne prodajalne ob nedeljah od 13. do 16. ure in ob praznikih in dela prostih dneh od 12. do 16. ure.

 

5. člen

Prodajalne z živili, ki se nahajajo v neposredni bližini mestne avtobusne postaje in specializirane prodajalne – trafike, lahko določijo obratovanje kot dežurne prodajalne med tednom od ponedeljka do sobote od 5. do 7. ure.

 

6. člen

V poletnem času lahko prodajalne obratujejo kot dežurne prodajalne ob sobotah od 18. do 20. ure. Za poletni čas se šteje vmesni čas med prehodom iz srednjeevropskega pasovnega časa na poletno računanje časa in prehodom nazaj.

 

7. člen

Bencinski servisi lahko določijo obratovanje kot dežurne prodajalne med tednom od 21. do 7. ure naslednjega dne, ob sobotah od 18. do 8. ure naslednjega dne in v nedeljo od 13. do 7. ure naslednjega dne ter ob praznikih in dela prostih dnevih cel dan.

 

8. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 306-7/98

Ljutomer, dne 20. oktobra 1998.

 

Predsednica

Občinskega sveta

občine Ljutomer

 

Darja Odar, dipl. psih. l. r.