New Page 1

Evidenca oseb, ki jim občina plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje

1. Naziv institucije:

Občina Gornji Grad
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca oseb, ki jim občina plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki so upravičeni.

5. Pravne podlage: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ SOP 1992-01-0459
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): zdravstveno varstvo
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Gornji Grad
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni 

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 4.10.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: Zdenko Purnat, e-pošta: zdenko.purnat@gornji-grad.si