New Page 1

 

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 60/07) in 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS št. 49/95 in 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/98, 7/98, 15/04, 6/05 ter Odločba US RS št. U-I-250/98) in Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Vodice (Uradni list RS št. 21/00) je Občinski svet Občine Vodice na 10. redni seji dne 10. 12. 2007 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi javnega dobra na območju k. o. Vodice, Bukovica, Polje in Vesca

 

 

I. člen

 

 

Ukine se javno dobro na parc. št. 1351, 1350, 1349, 1348, 1347/2, 1347/1, 1346, 1345/2, 1345/1, 1344/2, 1343, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 1336, 1335, 1332, 1379/4, 1379/2, 1379/1, 1378, 1377, 1376, 1374/1, 1373, 1372/3, 1372/2, 1372/1, 1370, 1368, 1367, 1366, 1365, 1364, 1363, 1362, 1360, 1359/4, 1358/2, 1358/1,1356, 1355, 1354, 1352, 1331/1, 1410/2, 1409/2, 334/4, 1334/3, 1334/1, 1384/4, 1384/1, 1415, 1408/3, 1402/2, 1401/5, 1400/1, 1399/3, 1399/1, 1398/6, 1398/5, 1398/4, 1394/2, 1394/1, 1391, 1390, 1389, 1388, 1387/2, 1387/1, 1386/2, 1386/1, 1385, 1384/2, 1383, 1381, 1380, 1401/6, 1401/4, 1401/2, 1401/1, 1400/2, 1399/2, 1398/2, 1398/1, 1395/2, 1409/1, 1404/3, 1402/5, 1401/3, 1334/2, 1333/1, 1402/6, 1393, 1392/1, 1371, 1369, 1344/1, 1342, 1331/2, 1414, 1412, 1410/1, 1408/2, 1408/1, 1405, 1403, 1330, 1382, 1357/3, 1357/7, 1357/8, 1357/4, 1357/10, vpisano kot javno dobro, k. o. Vodice, ZKV 856.

 

 

Ukine se javno dobro na parc. št. 1270/4, 1416, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422, 1424, 1426, 1423, vpisano kot javno dobro, k. o. Vodice, ZKV 718.

 

 

Ukine se javno dobro na parc. št. 1246/3, 1246/15, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1343, 1344, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354/1, 1354/2, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1361/4, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1362, 1363/1, 1363/2, 1363/3,1363/4, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368/1, 1368/2, 1369, 1380/1, 1380/2, 1369, 1380/1, 1380/2, 1381/1, 1381/2, 1384/1, 1384/2, 1384/4, 1385, 1386, vpisano kot javno dobro v splošni rabi, k. o. Bukovica, ZKV 779.

 

 

Ukine se javno dobro na parc. št. 730, 734, 737, 738, 739, 740, 746/1, 747/1, 749, 750, 753, 754, 759, 747/2, 746/2, 752/1, 752/2, vpisano kot javno dobro, k. o. Polje, ZKV 256.

 

 

Ukine se javno dobro na parc. št. 785/11, 785/10, 785/9, 785/9, 785/8, 785/7, 785/5, 785/4, 785/3, 785/2, 785/1, 798/2, 797, 795, 794, 793, 792/1, 787/2, 786/2, 786/1, 819, 818, 817, 816, 815, 814, 813, 811, 810, 809, 808, 805/3, 805/2, 804, 801, 799, 826/4, 826/3, 826/2, 826/1, 825, 824, 823, 822, 821, 820/13, 820/12, 820/11, 820/10, 820/9, 820/8, 820/7, 820/6, 820/5, 820/4, 820/3, 820/2, 820/1, 840/16, 840/15, 840/14, 840/13, 840/12, 840/11, 840/10, 840/9, 840/8, 840/7, 840/6, 840/5, 840/1, 839, 832/2, 829, 828, 827, 826/13, 826/11, 826/10, 826/9, 826/8, 826/7, 826/6, 826/5, 826/4, 805/1, 806, 833, 841, 840/18, 826/14, 826/12, 800, 798/1, 787/1, 785/6, 786/13, 840/19, 831/1, 831/2, 832/1, 832/3, 832/4, 832/5, 832/6, 832/7,553, 554, 498, 499,548, 250, vpisano kot javno dobro, k. o. Vesca, ZKV 417.

 

 

II. člen

 

 

Lastninska pravica na parc. št. 1351, 1350, 1349, 1348, 1347/2, 1347/1, 1346, 1345/2, 1345/1, 1344/2, 1343, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 1336, 1335, 1332, 1379/4, 1379/2, 1379/1, 1378, 1377, 1376, 1374/1, 1373, 1372/3, 1372/2, 1372/1, 1370, 1368, 1367, 1366, 1365, 1364, 1363, 1362, 1360, 1359/4, 1358/2, 1358/1,1356, 1355, 1354, 1352, 1331/1, 1410/2, 1409/2, 334/4, 1334/3, 1334/1, 1384/4, 1384/1, 1415, 1408/3, 1402/2, 1401/5, 1400/1, 1399/3, 1399/1, 1398/6, 1398/5, 1398/4, 1394/2, 1394/1, 1391, 1390, 1389, 1388, 1387/2, 1387/1, 1386/2, 1386/1, 1385, 1384/2, 1383, 1381, 1380, 1401/6, 1401/4, 1401/2, 1401/1, 1400/2, 1399/2, 1398/2, 1398/1, 1395/2, 1409/1, 1404/3, 1402/5, 1401/3, 1334/2, 1333/1, 1402/6, 1393, 1392/1, 1371, 1369, 1344/1, 1342, 1331/2, 1414, 1412, 1410/1, 1408/2, 1408/1, 1405, 1403, 1330, 1382, 1357/3, 1357/7, 1357/8, 1357/4, 1357/10, k. o. Vodice, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

 

 

Lastninska pravica na parc. št. 1270/4, 1416, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422, 1424, 1426, 1423, k. o. Vodice, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

 

 

Lastninska pravica na parc. št. 1246/3, 1246/15, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1343, 1344, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354/1, 1354/2, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1361/4, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1362, 1363/1, 1363/2, 1363/3,1363/4, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368/1, 1368/2, 1369, 1380/1, 1380/2, 1369, 1380/1, 1380/2, 1381/1, 1381/2, 1384/1, 1384/2, 1384/4, 1385, 1386, k. o. Bukovica, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

 

 

Lastninska pravica na parc. št. 730, 734, 737, 738, 739, 740, 746/1, 747/1, 749, 750, 753, 754, 759, 747/2, 746/2, 752/1, 752/2, k. o. Polje, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

 

 

Lastninska pravica na parc. št. 785/11, 785/10, 785/9, 785/9, 785/8, 785/7, 785/5, 785/4, 785/3, 785/2, 785/1, 798/2, 797, 795, 794, 793, 792/1, 787/2, 786/2, 786/1, 819, 818, 817, 816, 815, 814, 813, 811, 810, 809, 808, 805/3, 805/2, 804, 801, 799, 826/4, 826/3, 826/2, 826/1, 825, 824, 823, 822, 821, 820/13, 820/12, 820/11, 820/10, 820/9, 820/8, 820/7, 820/6, 820/5, 820/4, 820/3, 820/2, 820/1, 840/16, 840/15, 840/14, 840/13, 840/12, 840/11, 840/10, 840/9, 840/8, 840/7, 840/6, 840/5, 840/1, 839, 832/2, 829, 828, 827, 826/13, 826/11, 826/10, 826/9, 826/8, 826/7, 826/6, 826/5, 826/4, 805/1, 806, 833, 841, 840/18, 826/14, 826/12, 800, 798/1, 787/1, 785/6, 786/13, 840/19, 831/1, 831/2, 832/1, 832/3, 832/4, 832/5, 832/6, 832/7, k. o. Vesca, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

 

 

III. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine

 

 

Vodice in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Ljubljani.

 

 

Datum: 11. 12. 2007

 

 

Številka: 011-03/2007-035

 

 

                                                                                Župan Občine Vodice

 

 

                                                                        Brane Podboršek, univ. dipl. ekon