New Page 2

Številka:

007-02/2019-6

Občina:

Občina Semič

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Semič

Predlagatelj:

Župan Občine Semič

Zakonska podlaga:

132. člen Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) in 14. člen Statuta Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 57/10, 27/16)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Semič

Datum:

15.2.2019

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

4. redna seja Občinskega sveta Občine Semič

Besedilo:

gradivo