New Page 2

 

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/95), na podlagi 17. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) in na podlagi 71., 72. in 82. člena poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Vitanje na 24. redni seji dne 30. 1. 1997 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

 

 

1. člen

 

 

Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na območju Občine Vitanje (brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31. 12. 1996 86.300 SIT za m2.

 

 

2. člen

 

 

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znašajo 18% od povprečne gradbene cene, in sicer:

 

 

– 50% za individualno komunalno rabo

 

 

– 50% za kolektivno komunalno rabo za m2 koristne stanovanjske površine.

 

 

3. člen

 

 

Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v odstotku od povprečne gradbene cene in znaša 0,9%.

 

 

4. člen

 

 

Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, katerega vsak mesec izračunava splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.

 

 

Omenjeni elementi služijo kot pripomoček pri delu upravnih organov za leto 1997.

 

 

5. člen

 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997.

 

 

Št. 061-024/97

 

 

Vitanje, dne 30. januarja 1997.

 

 

Predsednik

 

 

Občinskega sveta

 

 

občine Vitanje

 

 

Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.