New Page 2

 

Na podlagi 11. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) ter 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet občine Loški Potok na 4. seji dne 8. aprila 1999 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o določitvi javnih objektov na področju športa v Občini Loški Potok

 

 

1. člen

 

 

S tem sklepom se določijo nepremičnine in objekti, ki postanejo na dan uveljavitve tega sklepa javni objekti na področju športa v Občini Loški Potok.

 

 

2. člen

 

 

Javni objekti na področju športa v Občini Loški Potok s tem sklepom postanejo:

 

 

1. zunanje asfaltno igrišče pred Osnovno šolo dr. Antona Debeljaka v Loškem Potoku (parc. št. 285/4, k. o. Hrib),

 

 

2. zunanje asfaltno igrišče pri podružnični šoli v Podpreski (parc. št. 844/3, k. o. Draga),

 

 

3. travnato igrišče v Dragi (deli parc. št. 595, 597, 598, 599, 600, 601, 603, 604, 609, k. o. Draga).

 

 

3. člen

 

 

Objekti, ki so s tem sklepom razglašeni kot javni objekti na področju športa, postanejo lastnina Občine Loški Potok.

 

 

4. člen

 

 

Z razglasitvijo v 2. členu navedenih športnih objektov občinskega pomena se ostalim uporabnikom navedenih objektov uporaba le-teh ne omejuje.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 650/99-5

Župan Občine Loški Potok

 

 

Loški Potok, dne 9. aprila 1999.

Janez Novak, inž. l. r.