New Page 1

V Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta pod Kompošem – Vitanje, objavljenem v Uradnem listu RS, štev. 37/2010 z dne 7.5.2010, so bile ugotovljene  napake, zato na podlagi 11. člena Zakona o uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07 in 109/09) dajem

 

TEHNIČNI POPRAVEK

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA POD KOMPOŠEM – VITANJE

 

V Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta pod Kompošem – Vitanje (Uradni list RS, štev. 37/2010) se 11. členu doda v 2. odstavku: »Prav tako je možna gradnja nadstreškov do tlorisne velikosti 30 m2, kot samostojnih objektov ali prizidave k stanovanjski hiši.«

 

Številka: 3541-002/2009-009

Datum: 4.2.2016

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan