New Page 1

 

Na podlagi 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 135/03 in 1/05) je Občinski svet Občine Tržič na 11. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

 

 

1. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče ter za nezasedene poslovne prostore na območju Občine Tržič za leto 2008 znaša 0,0002309 EUR.

 

 

2. člen

 

 

Ta Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 422-9/07-31

 

 

Tržič, dne 20. decembra 2007

 

 

Župan

    Občine Tržič

    mag. Borut Sajovic l.r.