New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), je Občinski svet Občine Dornava na 2. redni seji, dne 18.12.2014 sprejel

 

SKLEP

 

Najemnina za pisarne se obračuna v sladu z veljavnim Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2008).

Pavšalni stroški se zaračunavajo po dvanajstinah. Letni strošek na m2 znaša 19,27 EUR. Pavšalni strošek na m2 se na podlagi dejanskih stroškov izračunava vsako leto, izračun pa velja za naslednje leto.

 

Štev.: 011-1/2015

Datum: 18.12.2014

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič, župan