New Page 2

Na podlagi 6. in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 11. redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

O D L O K

o občinskem prazniku

1. člen

Občina Podčetrtek ina svoj občinski praznik.

2. člen

Praznik Občine Podčetrtek je 9. septembra.

3. člen

Občina Podčetrtek obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno osrednjo prireditvijo, na kateri se podeljujejo priznanja in nagrade Občine Podčetrtek ter s prireditvami in programom skozi ves mesec.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-081/99

Podčetrtek, dne 10. decembra 1999.

Župan

Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.