New Page 2

 

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Veržej na 17. seji dne 14. 10. 2004 sprejel

 

 

 

O D L O K

 

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Veržej

 

 

 

1. člen

 

 

 

V odloku o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 81/00) se 4. člen spremeni, tako da se glasi:

 

 

 

»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

 

 

 

+-----+------+--------+------------+-------+-------+-----------+-------+------+

 

 

|Zap. |Št.   |Začetek |Potek ceste |Konec  |Dolžina|Namen      |Preost.|Skupna|

 

 

|št.  |ceste |ceste   |            |ceste  |ceste  |uporabe    |dol. c.|dol.  |

 

 

|     |ali   |ali     |            |ali    |(m)    |           |v sos. |c.    |

 

 

|     |odseka|odseka  |            |odseka |       |           |ob.    |      |

 

 

+-----+------+--------+------------+-------+-------+-----------+-------+------+

 

 

|1    |223010|RI 230  |Ljutomer –  |R II   |4755   |za mešan   |3055   |7810  |

 

 

|     |      |        |Veržej      |439    |       |promet     |       |      |

 

 

+-----+------+--------+------------+-------+-------+-----------+-------+------+

 

 

|2    |223201|RI 230  |Šalinci –   |R II   |1883   |za mešan   |3380   |5263  |

 

 

|     |      |        |Veržej      |439    |       |promet     |       |      |

 

 

+-----+------+--------+------------+-------+-------+-----------+-------+------+

 

 

|3    |223202|R II    |Veržej –    |R I    |797    |za mešan   |2550   |3347  |

 

 

|     |      |439     |Stara Nova  |230    |       |promet     |       |      |

 

 

|     |      |        |vas         |       |       |           |       |      |

 

 

+-----+------+--------+------------+-------+-------+-----------+-------+------+

 

 

|     |      |        |Skupaj      |       |7435   |           |8985   |16420 |

 

 

+-----+------+--------+------------+-------+-------+-----------+-------+------+«

 

 

2. člen

 

 

 

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

Št. 900-102/04

 

 

 

Veržej, dne 14. oktobra 2004.

 

 

 

Župan

Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l.r.