New Page 2

Na podlagi 10. člena Odloka o nadomestilu  za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dornava (Uradni list RS, št. 106/01), Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni vestnik Občine Dornava št. 2/3) in 16. člena in 15. člena  Statuta Občine Dornava (Uradni list  RS št. 26/2007) je Občinski svet Občine Dornava na 18. redni seji 10.12.2008 sprejel

 

 

 

SKLEP

 

O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE DORNAVA

 

 

 

1.

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dornava znaša 0,0035 Evra.

 

 

 

2.

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

Št.: 007 – 22 / 2008

 

Datum: 10.12.2008

 

 

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič

 

 Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2009)