New Page 2

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 25. redni seji dne 7. 12. 2017 sprejel

 

 

S K L E P 

o cenah programov vrtca v Občini Borovnica 

 

Cene programov vrtca v Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica od 1. 1. 2018 znašajo:

I. EKONOMSKE CENE VRTCA

 

– celodnevni program 1. starostna skupina

477,95 EUR

– celodnevni program 2. starostna skupina

353,01 EUR

– celodnevni program kombinirani oddelek

398,87 EUR

– živila v ceni programa za vse oddelke

41,10 EUR

(od tega zajtrk 8,63 €, kosilo 27,13 € in malica 5,34 €)

 

 

II. SUBVENCIONIRANA CENA

 

Velja za obračun storitev staršem, ki imajo skupaj z otrokom stalno bivališče v Občini Borovnica. Subvencijo v celoti krije Občina Borovnica.

– obračunska cena za starše 1. starostna skupina

444,19 EUR

– obračunska cena za starše 2. starostna skupina

319,25 EUR

– obračunska cena za starše kombiniran oddelek

365,11 EUR

– subvencija občine 1. starostna skupina

33,76 EUR

– subvencija občine 2. starostna skupina

33,76 EUR

– subvencija kombiniran oddelek

33,76 EUR

– živila v ceni programa enako kot v točki I. tega sklepa.

III. Cene poldnevnih programov znašajo 75 % vrednosti celodnevnega programa iste starostne skupine brez živil, živila se obračunajo glede na dejansko koriščenje obrokov.

IV. Za starše, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, se subvencija upošteva le za prvega otroka, ker za ostale otroke oskrbnino plačata MŠŠ (70 % za drugega otroka, 100 % za tretjega otroka) in občina.

 

Št. 602-0012/2017-2

Borovnica, dne 7. decembra 2017

 

Župan 

Občine Borovnica 

Bojan Čebela l.r.