New Page 1

Evidenca o poškodbah na delu

1. Naziv institucije:

Občina Majšperk
2. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o poškodbah na delu

3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Evidence zaposlenih, podjemnih pogodb, študenti.

5. Pravne podlage: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ SOP 2006-01-1768
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): delodajalec, delojemalec, socialna varnost, zbiranje podatkov
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Majšperk
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 29.4.2006
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktor občinske uprave: Matic Šinkovec, e-pošta: direktor@majsperk.si