New Page 2

V skladu z  90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS, št.94/07 – ZLV UPB3 in 45/08 – ZLV – H, 83/12) objavlja Občinska volilna komisija Občine Vitanje

POROČILO

O IZIDU REDNIH VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE VITANJE

 

Občinska volilna komisija Občine Vitanje je dne 5. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana na glasovanju 5. oktobra 2014 ugotovila:

 

I.

Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati po volilnem imeniku 1885 volivcev. Glasovalo je skupaj 1144 volivcev ali 60,69 %, od tega na voliščih 1133, s potrdili 0, predčasno 10  in po pošti 1.

 

II.

Za volitve župana Občine Vitanje je bilo oddanih 1144 glasovnic, od tega je bilo 1135 veljavnih in  9 neveljavnih. Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

           

Št.

Ime kandidata

Število glasov

Odstotek glasov

1.

Mirko Polutnik

578

50,93

2.

Slavko Vetrih

557

49,07

 

III.

Na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS, št.94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV – H, 83/12) je bil za župana Občine Vitanje izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov:

 

MIRKO POLUTNIK, roj. 19. 02. 1951, naslov: Štajnhof 1, Vitanje.

 

Številka: 041-003/2014 – 104

Vitanje, 5. oktobra 2014

 

 

Predsednica Občinske volilne komisije

 

Irena Nečemer, univ. dipl. prav.